nieuws

Kerngegevens bouwnijverheid in de periode 1992-2001

bouwbreed Premium

a) Afzet Bouwnijverheid, exclusief interne leveringen, in miljoenen guldens, prijsniveau van 1995. b) Productie bouwnijverheid en -installatiebedrijven op basis van Nationale Rekeningen CBS, exclusief onderhoud. c) Niveau in 2001. d) Bron College van Toezicht Sociale Verzekeringen, inclusief schilders en baggeraars. e) Procentuele mutatie van het prijsindexcijfer voor nieuwbouwwoningen ( in de sociale huursector). f) Bron Centraal Planbureau, Macro Economische Verkenning 1997.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 98-01 Bouw volume a)volume mutaties in % per jaar Productie Woningbouw b) 21730 -1 5 1 1 0 -4 w.v. Nieuwbouw 13650 2 10 3 0 -0 -7 Woningbouwverb. 8080 -6 -5 -2 3 1 2 Utiliteitsbouw b) 16810 -12 -3 1 1 2 1 w.v. Budgetsector 5010 3 4 -1 0 -2 -2 Marktsector 11800 -19 -7 2 1 5 2 GWW b) 10030 2 3 1 8 3 3 w.v. Budgetsector 6110 -1 2 1 7 -1 1 Marktsector 3920 5 3 0 10 7 5 Machines 270 15 -3 0 0 0 0 Bouwinvesteringen 48830 -4.2 1.9 1.1 2.5 1.4 -0.8 Onderhoud 16560 4 -0 0 1 2 1 Handelsmarge 510 4 3 1 0 0 0 Totaal Bouwnijv. 65900 -2.2 1.4 1.1 2.0 1.5 -0.3 Arbeid en prijzen

aantallen x 1000 Loontrekkenden 341 337 338 342 343 326 c) Vacatures (gem.) 3 3 5 Bouwwerkloosheid (B en U en GWW, gem.) d) 32 28 31 mutaties in % per jaar Productie per arbeidsjaar -1.9 2.6 0.8 1.0 1.0 Bouwprijsindex (excl. btw) e) 4.7 1.8 4.4 2.5 Macro f) Productievolume bedrijven 0.4 3.6 2.2 2.5 3.0 Volume bruto-investeringen bedrijven (excl. woningen) -4.5 -0.9 10.0 4.50 2.75 niveaus in % Kapitaalmarktrente 6.4 6.9 6.9 6.5 6.25 Basis: CBS, CPB, CTSV, VROM.

Reageer op dit artikel