nieuws

Jorritsma hekelt traagheid Europese medefinanciering

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma vindt dat het veel te lang duurt voordat de Europese Commissie over de brug komt met gelden ter medefinanciering van de rivierdijken in het kader van de Deltawet grote rivieren. Europa heeft in principe f. 100 miljoen toegezegd voor versterking van de dijken.

“Het duurt allemaal veel te lang. Het was beter geweest als ze het geld snel hadden overgemaakt op de rekening van Verkeer en Waterstaat. Dan waren we van het gelazer afgeweest. Maar de besluitvorming is nu eenmaal bureaucratisch”, zo drukte de bewindsvrouwe zich hard doch onparlementair uit tijdens een commissievergadering over dit de dijkversterkingen.

Zij was het eens met de Kamerleden dat voorkomen moet worden dat telkens de dijken moeten worden verhoogd. Waar het om gaat is het waterbergend vermogen van de rivieren te vergroten, waardoor zelfs bij extreem hoge waterstanden de hoogte van de dijken voldoende is.

Zeker voor wat betreft de Maas is dit noodzakelijk, aangezien de daar tot nu toe getroffen maatregelen nog steeds een kans geven van 1 overstroming in de 50 jaar. Jorritsma houdt het er echter op dat in 2005 de verdieping/verbreding van de Maas afgerond kan zijn.

De daaraan gekoppelde natuurpoen zullen echter wat later zijn gerealiseerd. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat een snellere uitvoering ervan tevens betekent dat er meer zand en grind vrijkomt, hetgeen de prijs ervan onder druk zet. Bovendien is er een probleem met vervuilde grond.

Met uitzondering van Ramspol zullen alle poen uit de Deltawet eind dit jaar klaar zijn. Op enkele dijkvakken moet dan de afwerking nog plaatsvinden, maar de dijken zelf zijn dan veilig.

Probleem

Een probleem dreigt op te doemen bij de dijkversterkingen die tot 2000 moeten worden uitgevoerd. Dit geldt dan met name voor de dijk bij Sliedrecht. Het Europese Hof buigt zich momenteel nog over de vraag of dat po onder de mer-verplichting moeten vallen. Jorritsma heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat voor dijkvakken korter dan 5 kilometer geen mer nodig zou zijn.

De eerste berichten uit Luxemburg wijzen er echter op dat het Europese Hof die mening niet deelt. De bewindsvrouwe hoopt echter dat de uitspraak voldoende ruimte biedt om de dijkversterkingen toch zonder mer uit te ke voeren.

Reageer op dit artikel