nieuws

Jorritsma bereid locaties benzinestations onder de loep te nemen

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma is bereid om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het rijk om verandering te brengen in de “eeuwigdurende” contracten met benzinemaatschappijen voor tankstations langs de rijkswegen. Jorritsma deed deze toezegging dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer dringt er al enige tijd op aan een einde te maken aan deze contracten.

Tot nu toe waren de Kamer en het kabinet het volstrekt oneens over de wenselijkheid de contracten open te breken. Jorritsma voerde daarbij steeds aan dat het beeindigen van de contracten tot grote schadeclaims van de kant van de gedupeerde benzinemaatschappijen zou ke leiden. Zij heeft vervolgens de landsadvocaat de kans daarop laten onderzoeken.

De VVD’er Hofstra zei daarover: “Het onderzoek van de landsadvocaat sterkt ons in onze overtuiging dat het openbreken van de contracten wenselijk en mogelijk is.” Jorritsma zelf zei er ook behoefte aan te hebben nog eens nauwkeurig naar deze kwestie te kijken na de rapportage van de landsadvocaat.

Voor april ’97 bericht

De rapportage van de advocaat is vertrouwelijk aan de Kamer ter inzage gegeven. Gezien de uitlatingen van Jorritsma en Hofstra lijkt de kans op succesvolle schadeclaims slechts beperkt.

Mede namens PvdA en CDA diende Hofstra een motie in waarin de Kamer om een onderzoek wordt gevraagd. Jorritsma moet volgens de motie voor 1 april volgend jaar verslag doen van haar bevindingen. De minister zei daarop dat het best mogelijk is dat zij de Kamer al eerder kan inlichten over haar bevindingen.

Momenteel hebben drie grote benzinemaatschappijen 90 procent van de benzinestations langs de rijkswegen in handen. Alleen Shell bezit al 50 procent.

Reageer op dit artikel