nieuws

Implementatie van EDI in de bouw is nagenoeg afgerond

bouwbreed

De technische implementatie van het electronisch berichtenverkeer (‘Electronic Data Interchange’, afgekort EDI) in de bouw is nagenoeg afgerond. EDI moet nu een vaste plaats krijgen, niet alleen bij leveranciers en handelaren, maar ook in de bouwbedrijven.

Dat was de boodschap van ing. G.W. de Haan, systeemanalist bij Bouwmaterialenhandel NVB Vermeulen BV, tijdens het congres over EAN in het Congresgebouw te Den Haag. Het congres werd gehouden door EAN Nederland, de organisatie die het EAN-systeem voor de uniforme codering van artikelen en verzendingen in Nederland coordineert.

De Haan hield een lezing tijdens de middagsessie voor de bouwbranche. “De technische implementatie van EDI in de bouw is grotendeels afgerond. Nu moeten de commerciele mensen er ook mee vertrouwd raken. EDI moet worden ingebed in het bedrijf”, aldus De Haan.

Bouwmaterialenhandel NVB Vermeulen gebruikt EDI voor de communicatie met leveranciers en vervoerders. Het electronisch berichtenverkeer met de banken is in voorbereiding. Naar de klanten toe wordt gewerkt aan Bomatel, een toepassing van Viditel voor het bestellen van bouwmaterialen. Dit systeem is reeds jaren geleden geintroduceerd door Hibin en het NVOB, maar blijkt volgens een recent onderzoek van het NVOB nagenoeg onbekend te zijn bij de uitvoerende bouw.

Bouw blijft achter

De taak van de bouwmaterialenhandel wordt steeds meer administratief en coordinerend. Bouwmaterialenhandel NVB Vermeulen heeft wel een magazijn, maar 70% van de leveringen geschiedt rechtstreeks van de fabriek naar de klant. De handelaar zorgt voor het aansturen van de leverancier en de organisatie van het transport. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van EANCOM, de internationale standaard voor EDI in de handel, industrie, transport en logistieke dienstverlening, lichtte De Haan toe.

Tijdens het EAN-congres werd het jaarbericht 1995-1996 van EAN Nederland gepresenteerd. Daarin staat, dat de ontwikkeling van het gebruik van EAN in de bouw enigszins achter blijft bij de verwachtingen. In de metaalsector staan EAN en EDI aan het begin van een brede toepassing.

In de installatiebranche is EAN meer doorgedrongen, onder auspicien van de Stichting Instalnet. Een nieuwe ontwikkeling is de toevoeging van een EAN-code aan CAD-tekeningen van produkten.

Reageer op dit artikel