nieuws

Hypotheekdiscussie mag aan bouw voorbijgaan

bouwbreed Premium

De banken zijn geenszins van plan hun hypotheekbeleid aan te passen. Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vinden daarentegen de torenhoge hypotheken onverantwoordelijk. De ontwikkelaars bouwen rustig door, maar kijken met enige zorg naar de toekomst.

De laatste dagen woedt er een discussie tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en consumentenorganisaties. Inmiddels is het namelijk mogelijk een hypotheek te krijgen van vier tot vijf maal het bruto jaarsalaris. De lage hypotheekrente en het gunstige economische klimaat (lage inflatie) zijn daar debet aan. Dit jaar worden naar alle waarschijnlijkheid 500.000 hypotheken afgesloten, eerste en tweede hypotheken. Hypotheekdeskundigen bij de grote banken spreken van een ‘booming market’.

De woonquote – woonlasten in relatie tot de inkomsten – komt door deze ontwikkeling gevaarlijk dicht tegen de grens aan van 40 procent. Onacceptabel hoog, vinden de consumentenorganisaties en hebben aan de bel getrokken.

Liever stabiliteit

NVB-directeur L. Overmars wuift de kritiek van de consumentenorganisaties niet zonder meer weg. “De concurrentie is buitengewoon krachtig. Dat kan in de markt tot enig wangedrag aanleiding geven.” Niet alleen de banken acteren op deze markt, maar ook pensioenfondsen en verzekeringmaatschappijen. De NVB wil best rond de tafel gaan zitten met de andere instellingen, maar of daar afspraken uit voortvloeien betwijfelt Overmars. Hij wijst ook op het bestaan van de kartelwetgeving, waardoor afspraken slechts zeer beperkt mogelijk zijn.

Aannemers/ontwikkelaars vinden een dergelijke discussie niet fijn. Net als bij professor Rick van der Ploeg (PvdA) zijn terugkerende “zullen-we-de-aftrek-van-hypotheken-eens-ter-discussie-stellen” kan dat kopers van huizen afleiden. De bouwnijverheid is gebaad bij een stabiele hypotheekrente en huizenprijzen. “Een iets hogere hypotheekrente en lagere prijzen zijn ons liever,” valt te horen in de bouw. De zorg is namelijk dat na deze hausse de markt net als eind jaren zeventig zal instorten. “Onze probleem is als op het rentefront iets gebeurt en de hypotheekverstrekkers in paniek raken. Het gevolg is een prijs- en rentecorrectie die de branche in een neerwaartse spiraal drijft. Banken en anderen ke nu beter nu een pas op de plaats maken en als de markt slechter is soepeler zijn. Hoge pieken en sterke dalen zijn zo op te vangen.”

Moeilijk voor starters

Als gevolg van de grote vraag naar nieuwe huizen is er nu een schaarste ontstaan aan bouwgrond. De consument heeft geconstateerd dat nieuwbouw weliswaar duurder – + 8 procent in 1995 becijferde de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers in juli van dit jaar – is geworden, maar dat men geen lucht koopt, zoals bij de bestaande woningen nu het geval is.

Vinex kan nu geen oplossing bieden, omdat de woningen pas na de eeuwgrens massaal op de markt zullen komen.

In het nieuwe blad van De Hypotheker ‘File’ signaleert de directie van deze dienstenorganisatie dat daardoor en door de stijgende prijzen van bestaande huizen “het op termijn weer moeilijker wordt om een betaalbaar huis te kopen”.

Vooral starters op de koopmarkt zullen daar de dupe van zijn. De consumentenorganisaties geven hun leden een advies om niet meer dan drie maal hun salaris als hypotheek te nemen. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om op dit moment een eengezinswoning te krijgen.

Reageer op dit artikel