nieuws

Hoe onafhankelijk is de raadgevende ingenieur?

bouwbreed Premium

Onafhankelijk adviseren bij grote ingrijpende bouwwerken is erg moeilijk. Het geven van raad wordt nog complexer als bij een ingenieursbureau een onderdeel ‘voor’ is en een andere onderdeel ‘tegen’. Houd dan maar eens je onafhankelijkheid staande. DHV slaagde daar bij het Amsterdamse IJburgpo niet in en viel.

DHV en Vereniging Natuurmonumenten zijn met elkaar in aanvaring gekomen. Het ingenieursbureau uit Amersfoort heeft de vereniging van advies gediend over de haalbaarheid van het IJburgpo. In het water van het IJmeer moeten tot 2010 18.000 woningen komen om zo de woningnood van Amsterdam te lenigen.

Nu heeft het Amersfoortse adviesbureau echter in een persbericht (2 oktober) gesteld dat opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten “een eenzijdige interpretatie had gegeven van de onderzoeksresultaten met betrekking tot IJburg”. Het persbericht wordt afgesloten met het feit dat DHV een onafhankelijk bureau is, “dat zelf geen keuze voor locaties maakt, maar slechts onafhankelijke onderzoeksresultaten weer geeft”.

Voor Frans Evers, directeur Vereniging Natuurmonumenten, was dat aanleiding om eens aan de bel te trekken. In een interview in Het Parool van 5 oktober hekelt de directeur de opstelling van DHV en trekt de onafhankelijkheid in twijfel. Een citaat uit het Parool: “Dat bedrijf heeft niet alleen voor ons gewerkt, maar ook voor verschillende andere belanghebbenden bij het IJburgpo, waaronder de gemeente en Rijkswaterstaat (….) DHV probeer de handen schoon te wassen, om andere contacten te bevorderen of in stand te houden.”

Gedragsregels

Als gevolg van het verhaal in het Parool is bij ONRI, Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs, op dit moment een veel gestelde vraag. “Kunt u de gedragsregels sturen.”

Wat meldt de ONRI in de gedragsregels waardoor de DHV-affaire had ke voorkomen? Met enig creatief lezen valt er wat uit te halen. Er staan zinsneden als: “dat de raadgevende ingenieur onafhankelijk staat ten opzichte van belangen die zijn beroepshalve uit te brengen adviezen ke beinvloeden, of de raadgevend ingenieur is gebonden door beroepsgeheim, dat voortspruit uit zijn vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.”

Natuurmonumenten zal moeten aantonen dat met het uitbrengen van het persbericht het beroepsgeheim is geschonden. De vereniging: “We gaan onderzoeken of DHV wel afstand van het rapport had mogen nemen zonder ons te raadplegen.” En als er sprake is van een intern conflict bij DHV – vanwege de fusie met Heidemij was de onderneming niet in staat te reageren – dan moeten de kemphanen maar op het matje worden geroepen. Onri-gedragsregels: “De raadgevende ingenieur eerbiedigt de relatie die een collega met een opdrachtgever heeft.”

Geen wetboek

Aan de grote ingenieursbureaus werd gevraagd om hun visie te geven op het voorval. Het antwoord was dat er nauwelijks over zit soort ongelukken wordt nagedacht. “We hebben geen wetboek voor dit soort gevallen.” Terwijl een ander bureau zegt dat het nauwelijks voorkomt. “De kosten die we dan moeten maken om het te voorkomen wegen niet op tegen de baten.” Opvallend is dat bureaus met vestigingen in Amerika wel gespitst zijn op het voorkomen van aanvaringen met klanten. “In de zwaar aangezette juridische cultuur van Amerika is dat noodzakelijk. Via e:mail melden we de nieuwe klanten centraal aan. Er wordt gekeken of die klant een conflict heeft met andere opdrachtgevers aan ons.”

De Onri-gedragsregels geven nader beschouwd in beperkte mate houvast aan een botsing klant/adviseur. Gezien de ontwikkelingen in de ingenieursbranche – fusies, steeds grotere multidisciplinaire opdrachten en klanten die steeds mondiger worden – zal onafhankelijk adviseren moeilijker worden. Grote ingenieursbureaus verkopen namelijk niet alleen kennis, maar begeven zich steeds vaker op het vlak van de financiering, voorstudies, uitvoering en beheersing. Veel mensen zullen aan het werk worden gehouden bij grote werken. Probeer als directie dan maar sterk in de schoenen te staan als er sprake is van interne botsende belangen.

Een effect van het geschetste voorval kan zijn dat grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat gaan eisen dat een bureau alleen voor hen werkt en niet voor de tegenpartij als bijvoorbeeld een gemeente. Het kost dan een bureau omzet, maar de onafhankelijkheid is niet in geding en daar is de gehele sector bij gebaat. Dat weegt op de lange termijn toch zwaarder.

Reageer op dit artikel