nieuws

Hoe goed de verzekering ook is: Schade kost altijd geld

bouwbreed Premium

Het risico van optreden van schade bij het realiseren van bouwwerken is nooit uit te sluiten. Er worden verzekeringen afgesloten om die risico’s af te dekken. Een juiste beoordeling vooraf en een goede beheersing van risico’s tijdens de uitvoering van een po ke optreden van schades beperken. “Elke schade kost betrokkenen altijd geld. Hoe goed de zaken ook verzekerd zijn. De partijen die bij realiseren van een po betrokken zijn, moeten zich realiseren dat het verstandig kan zijn vooraf kosten te maken om zowel de kans van optreden als de omvang van een schade zo klein mogelijk te houden”, zegt C.J. van Scherpenzeel, bestuurder van LGL Risico- en Schade-experts in Schiedam.

Bij risico’s en schade is sprake van een driedeling in: analyse, beheersing en optreden van schade, zo licht ing. J.J. van den Berg – ook bestuurder van LGL – toe. Met LGL worden deze drie facetten bestreken. Het betreft de vakgebieden: waterbouwkunde, civiele techniek, pijpleidingen en technische installaties. Beide heren denken dat er geen ander bureau is waar de mensen voor al deze vakgebieden terecht ke. De werksfeer van de drie bedrijven die in LGL samenwerken heeft raakvlakken. Vaak deden zich situaties voor waarbij de drie bureaus betrokken waren. Vanuit de markt bleek er vraag te zijn naar een enkel aanspreekpunt voor het hele traject.

“We dachten dan ook het maar structureler aan te moeten pakken. Door samen te werken in LGL presenteren we ons gezamenlijk in de markt, terwijl we elk een eigen specifieke inbreng hebben.”

Bij schade staat een ding voorop: het kost alle bedrijven geld. Er zal altijd wel een verzekeraar bij betrokken zijn die een deel van de schade voor zijn rekening neemt. Maar hoe goed de zaken ook verzekerd zijn er blijven aspecten waarin de verzekeraar niet voorziet in dekking of waarbij de betrokken partij heeft afgezien van dekking in verband met de kosten.

Vergoeden

Bouwvertraging is niet te verzekeren. Als een werk helemaal mislukt door een oorzaak die in de polis niet is uitgesloten, zal de verzekeraar wel vergoeden. Het po kan echter jaren achterop raken. Wellicht moet om het werk wel te ke voltooien een andere, duurdere methode worden toegepast. Dat is dan schade die niet is verzekerd. Dat betekent dus dat te voren het technische risico van een po goed moet worden geanalyseerd. Alhoewel verzekeraars op dat gebied vaak veel kennis in huis hebben, is er toch behoefte aan diepgaande knowhow op gespecialiseerde, technische gebieden. Bovendien blijft er ook behoeft aan onafhankelijke risicobeoordeling. Daaraan geld uitgeven is zo gek nog niet, want schade kost altijd geld.

Een verzekering zoals de Construction All Risk (CAR) biedt dekking voor materiele schade. Want niet alle schade leidt tot vergoeding. Een landmeetkundig bureau zet bijvoorbeeld een werk uit. Er wordt gegraven, gefundeerd en gebouwd. Dan blijkt het pand helaas 6 m verkeerd te staan. De expert van de verzekering vraagt zich dan af: “Is er iets stuk en is er materieler schade”. Is er geen materiele schade, dan is er geen reden iets uit te keren.

Sorry, foutje…

De behandeling van een schade heeft twee facetten: nagaan wat de oorzaak is en vinden van een antwoorde op de vraag ‘hoe is die schade te verhelpen?’. Als er een geval is waar alle direct betrokkenen zeggen: “sorry, samen foutje gemaakt” en er wordt verwacht dat de verzekering direct maar uitbetaalt, dan is dat niet juist. Er wordt wel degelijk heel goed nagegaan wat de oorzaak is. Dat moet wel want de schade kan veroorzaakt zijn door een betrokkene die niet is verzekerd.

Schade onderzoek kan heel ingewikkeld zijn. Soms is het routine, maar grote dingen vergen diepgaand onderzoek. Er zijn meestal veel opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en leveranciers bij betrokken. Er spelen dan veel belangen. Als een paar partijen nattigheid voelen komen die al gauw met een verhaal waarin de schuld naar anderen wordt geschoven. “Dan is het de taak van de expert alles op waarde te schatten. Uiteindelijk is het voor alle partijen goed om te weten wat de oorzaak is geweest. Dat moet je weten om de kosten neer te ke leggen waar ze zijn veroorzaakt.”

In LGL Risico- en Schade-experts werken drie bedrijven samen: Expertise en taxatiebureau Lengkeek Laarman en de Hosson uit Scheidam, Raadgevend ingenieursbureau Lievense BV uit Breda, en Groenenboom Expertise uit Mijnsherenland. Het samenwerkingsverband is in juni dit jaar opgericht.

Reageer op dit artikel