nieuws

Hilversum krijgt groene zone

bouwbreed

De gemeente Hilversum gaat op kleine schaal natuurwaarden herstellen. Hiertoe wordt het ‘Raabos’ ingericht. Het is de bedoeling dat broedvogels, dagvlinders, dassen en reptielen zich hier zullen nestelen, en dat het gebied toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers. De uitvoering van het plan duurt ongeveer vier jaar, zo werd onlangs bekendgemaakt.

Het Raabos was oorspronkelijk een groene zone die de overgang vormde tussen de bebouwde kom en het platteland. Mede door slecht onderhoud aan houtwallen ging het karakter van het gebied verloren.

Binnenkort worden nieuwe houtwallen aangelegd. “Ze worden ingeplant met inheemse struiken en bomen”, aldus een toelichting van de gemeente. “Door een gericht beheer zal de beplanting uitgroeien tot houtwallen zoals die meer in dit gebied aanwezig zijn.”

Ook worden er twee waterpartijen aangelegd, poelen gegraven en bomen en struiken aangeplant. De huidige weiden blijven bestaan.

Reageer op dit artikel