nieuws

Grote bouwbedrijven boekten vorig jaar betere resultaten

bouwbreed Premium

De grote ondernemingen in ons land, exclusief banken en verzekeraars, hebben hun nettowinst vorig jaar met 18% zien toenemen in vergelijking met 1994. Bedroeg die winst toen f. 12,8 miljard, vorig jaar was dat opgelopen tot f. 42,9 miljard. In de bouwnijverheid kon ook groei worden geconstateerd, maar niet zo hoog.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dit heeft uitgezocht, zijn het vooral de ondernemingen in de chemie en delfstoffenwinning die goed hebben gedraaid. Het nettoresultaat in deze sector steeg met f. 3,5 miljard tot f. 12,8 miljard.

In de bouwnijverheid werden 99 bedrijven met een balanstotaal van tenminste f. 25 miljoen geenqueteerd. In 1994 bedroeg het nettoresultaat van deze bedrijven f. 0,8 miljard. Vorig jaar kon een stijging met ruim 10% worden geconstateerd met het eindbedrag f. 0,9 miljard.

De rentabiliteit van deze bouwbedrijven nam echter in tegenstelling tot het totale bedrijfsleven af. Het nettoresultaat, uitgedrukt in procenten van het eigen vermogen, laat voor de bouw zien dat dit over 1994 nog 15,1 bedroeg tegen 14,8 vorig jaar. In de cijfers van alle ondernemingen zijn volgens het CBS ook de dochterbedrijven opgenomen.

De dienstverlening is de enige bedrijfstak waar de winsten vergeleken met 1994 daalden: met 8 procent tot f. 1,3 miljard. Voor het eerst dit jaar zijn bedrijven geenqueteerd die een balanstotaal van f. 25 miljoen of meer te zien geven. In eerdere jaren werd nog f. 10 miljoen aangehouden. De cijfers hebben echter betrekking op dezelfde bedrijven en zijn ook vergelijkbaar gemaakt.

Het CBS is bezig het bedrijvenbestand te complementeren zodat niet meer hoeft te worden volstaan met 99 ondernemingen in de bouw, maar er met alle bedrijven kan worden gewerkt die aan de criteria voldoen. De in deze statistische gegevens te ontwaren trend zal er volgens het CBS overigens niet door worden gewijzigd.

Reageer op dit artikel