nieuws

Groningen verdeelt geld stads- en dorpsvernieuwing

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft ruim f. 19 miljoen toegekend aan een aantal poen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing. De collectieve aanpak van de particuliere woningverbetering in vooroorlogse woongebieden had daarbij de voorkeur van het college.

Voor die particuliere woningverbetering werd een totaalbedrag van f. 5,8 miljoen uitgetrokken. Naar verwachting kan van dat geld bijna 230 woningen van eigenaars/bewoners worden verbeterd. De daaruit voortvloeiende investering wordt geraamd op f. 11,5 miljoen.

Ook aan integrale stads- en dorpsvernieuwingspoen in vooroorlogse achterstandsgebieden is een bedrag van f. 5,8 miljoen bestemd.

Het gaat daarbij om plannen, waarbij sprake is van meerdere activiteiten, zoals verwerving en sloop van opstallen en verplaatsing/sanering van milieuhinderlijke bedrijven, gevolgd door nieuwbouw, woningverbetering of herinrichting van de openbare ruimte.

Incidentele verplaatsing van milieu-hinderlijke bedrijven in de woonomgeving vergt nog eens f. 1,5 miljoen, verbetering van na-oorlogse woonwijken en verbetering van de stedenbouwkundige structuur langs kanalen, monden en diepen in Oost-Groningen vergen eveneens de nodige financien.

De exacte verdeling over de verschillende gemeenten en poen ziet er als volgt uit:

Appingedam woningverbetering beschermd stadsgezicht Appingedam f. 300.000 saneringsplan Stationsstraat f. 170.000

Bedum woningverbetering Oude Centrum Bedum f. 380.000

Bellingwedde particulierewoningverbetering Wedderveer, Klein Ulsda en Oudeschans f. 350.000 verbetering woonomgeving Schoollaan Blijham f. 165.000

De Marne dorpvernieuwing Ulrum (2e fase) f. 567.000 particuliere woningverbetering Ulrum f. 350.000

Eemsmond particuliere woningverbetering kleine kernen (Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil) f. 300.000

Grootegast particuliere woningverbetering f. 500.000

Hoogezand-Sappemeer particuliere woningverbetering Wilhelminastraat

Sappemeer f. 300.000 idem, Middenstraat Sappemeer f. 220.000 saneringsplan Wilhelminastraat Sappemeer f. 125.000 herinrichtingspo Kieldiep/Kielwindeweer (ged. Sluisweg tot sluit Zuidlaarderweg) f. 500.500 herinrichtingspo Borgercompagniesterdiep f. 462.000 idem Oude Winschoterdiep Sappemeer f. 280.000 idem Oude Winschoterdiep Foxhol f. 192.500

Leek particuliere woningverbetering Oostwold f. 250.000

Loppersum dorpsvernieuwing ’t Zand 2e fase f. 150.000 idem Westerwijtwerd f. 235.000 particuliere woningverbetering Westerwijtwerd f. 200.000

Marum reconstructie – en saneringsplan ESA-complex 1e fase f. 700.000

Menterwolde particuliere woningverbetering Zuidbroek f. 450.000 woonomgevingsverbetering Winschoterdiep/Kerkstraat

Zuidbroek f. 300.000

Pekela woningverbetering Nieuwe Pekela (gebied Albatrosstraat tot Doorsnee) f. 335.000 saneringsplan W.H. Bosgrastraat Nieuwe Pekela f. 532.000

Reiderland dorpsvernieuwing Drieborg f. 300.000 particuliere woningverbetering Drieborg f. 500.000

Scheemda particuliere woningverbetering Nieuwolda f. 275.000 reconstructie – en saneringsplan Tussendiepen e.o./Havenkom Scheemda f. 500.000

Slochteren herinrichting Hoofdweg e.o. f. 700.000

Stadskanaal contourenplan Stadskanaal fase A-weg Musselkanaal f. 392.900

Veendam particuliere woningverbetering/gemeentelijke monumenten gebied Oosterdiep/Westerdiep f. 225.000 herstructurering Scheepskwartier f. 320.000 te fase dorpsvernieuwing Ommerdijk (gebied West-Phoenixweg) f. 475.000 herinrichtingsplan Oosterdiep fase 3 f. 896.000

Vlagtwedde herinrichting Hoofdstraat Ter Apel f. 405.000

Winschoten particuliere woningverbetering De Garst/ Pekelderstraat e.o. f. 350.000 ontwikkeling Stationsgebied Winschoten f. 600.000 omgevingsverbeteringsplan gebied Langestraat en Hommesplein f. 340.000 reconstructie- en saneringsplan Renselzijde/ Wilhelminasingel/Groenveld en Smookterrein f. 2.000.000

Winsum verbetering woonomgeving Den Andel f. 125.000 particuliere woningverbetering Den Andel f. 350.000

Zuidhorn particuliere woningverbetering Visvliet/Pieterzijl f. 200.000

Reageer op dit artikel