nieuws

Groene rivier moet kern Roermond droog houden

bouwbreed Premium

Het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard kiest voor het aanleggen van de zogenaamde ‘groene rivier’ om het centrum van Roermond te beschermen bij hoog water in de Maas. Deze rivier met een lengte van ongeveer 500 meter, vormt onder normale omstandigheden een gesloten verbinding tussen de rivier de Roer en de Maas.

Bij hoog water in de Maas wordt de Roer, ter voorkoming dat het Maaswater tegenstrooms het centrum van Roermond blank zet, aan de monding en bovenstrooms afgesloten. Het Roerwater wordt dan geloosd via deze groene bypass waarvan het trace deels door de woonwijk Hammerveld loopt. Het plan is ontwikkeld door Ingenieursbureau Heidemij.

Roermond is tegen de afvoer via een groene rivier. De gemeente is voorstander van het graven van een bypass die uitmondt in de recreatieve Steelhaven. Deze methode is f. 1,5 miljoen duurder. “Dat zegt de provincie”, reageert een woordvoerder van de gemeente Roermond. “De door ons voorgestelde bypass waarvan het trace onder een belendende weg doorloopt wordt 40 meter lang.”

Het Waterschap kiest voor de groene rivier omdat het bevreesd is dat de plannen anders niet onder de Deltawet Grote Rivieren uitgevoerd ke worden. De noodwet eindigt 1 januari 1997. Het schap wil voor 31 december de procedure rond hebben en het f. 15 miljoen kostende werk Europees aanbesteden. De uitvoering staat komend voorjaar gepland.

Schadeclaims

De bypass waarvoor Roermond kiest, valt als zodanig, niet onder de werking van de Deltawet Grote Rivieren. Roermond probeert dat alsnog te veranderen. Voor het beschikbaar stellen van meer rijksgeld voor het beveiligen van de duurdere Maaskaden in Limburg, moet een Algemene Maatregel van Bestuur genomen worden.

“En die moet de Tweede Kamer goedkeuren. Wij hebben enkele kamerleden geattendeerd op de mogelijkheid van de waterlozing via de Steelhaven en hen verzocht deze alsnog onder te brengen onder de werking van de Deltawet Grote Rivieren. GS, die de uiteindelijke beslissing nemen, ke dan kiezen tussen de groene rivier en de bypass die Roermond wenst”, aldus de gemeentelijke woordvoerder.

Het is niet uitgesloten dat Roermond, indien de groene rivier het fiat krijgt, het geschil voorlegt aan de rechtbank. “Hierin is nog geen beslissing genomen.” Roermond verwacht bij het aanleggen van de groene rivier schadeclaims van poontwikkelaars en bewoners van het Hammerveld. In het geval dat Roermond haar zin krijgt ligt de exploitant van de Steelhaven dwars.

Reageer op dit artikel