nieuws

‘Groene’ hypotheek nu ook voor Dubo-woning

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel van VROM en Vermeend van Financien hebben de Regeling groenpoen uitgebreid naar de woningbouw. De regeling treedt vrijdag in werking. Hierdoor wordt het mogelijk duurzaam gebouwde woningen gedeeltelijk tegen lagere rentetarieven te financieren.

Groene financiering is mogelijk voor duurzaam gebouwde nieuwbouwwoningen, waarvan de stichtingskosten ten hoogste f. 400.000 bedragen. De lening gaat over een bedrag van maximaal f. 75.000 voor een periode van tien jaar. De regeling geldt voorlopig voor 5000 woningen per jaar, voor een periode van twee jaar.

Groenverklaring

Met deze uitbreiding van de Regeling groenpoen wordt beoogd duurzaam bouwen te stimuleren. Het gaat dan om woningen die een aanzienlijk hoger kwaliteitsniveau hebben op het gebied van duurzaamheid dan in de bouwregelgeving is vereist. Zo moeten de woningen voldoen aan hoge eisen op het gebied van water- en energiebesparing, materiaalkeuze en kwaliteit van het binnenmilieu. Bovendien moeten de woningen via een puntensysteem minimaal 60 punten behalen met verschillende milieumaatregelen.

Woningen komen in aanmerking voor groene financiering als zij beschikken over een groenverklaring die wordt afgegeven door de ministeries van VROM en Financien. Deze verklaring kan alleen door banken en financiele instellingen worden aangevraagd. Is een woning eenmaal ‘groen’ verklaard, dan kan daarvoor via een groenfonds van een bank een financiering worden aangetrokken.

Over het algemeen gaat het bij het aanvragen van groenverklaringen om voorgenomen woningbouwpoen van meerdere woningen, maar ook individuele bouwers ke een via een bank een groenverklaring aanvragen.

Reageer op dit artikel