nieuws

Gemeente Den Haag financiert zelf de MBO van Habo

bouwbreed Premium

Met uitsluitend een lening van de gemeente Den Haag kan de huidige directeur van de Habo, Bert Goeree, een management buy out realiseren. Op dit moment zijn de aandelen van deze Haagse aannemer in bezit van de Hofstad. Vorige week werd bekend dat NBM-Amstelland de gww-sector overneemt en Goeree het restant.

Uit gemeentelijke stukken blijkt dat de nominale waarde f. 0,5 miljoen is, “waarvoor een lening onder nader door B en W te stellen voorwaarden zal worden verstrekt. Daarnaast voorziet de overeenkomst in een betaling aan de gemeente van maximaal f. 1,5 miljoen, afhankelijk van het door Habo te boeken resultaat op het Catsheuvelpo.”

Habo zal tevens zijn belang in NV Stedelijk Belang tot nul reduceren. Den Haag koopt de aandelen voor f. 0,7 miljoen en krijgt daardoor een percentage van 99 in Stedelijk Belang.

Ondanks het feit dat PvdA, D66, CDA en GroenLinks in de Commissie Ro, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting tegen zijn, wil Den Haag de verkoop doorzetten. Als een soort doekje voor het bloeden is bedongen dat de aandelen Habo in een stichting worden ondergebracht. “Met het oog op de werkgelegenheid is het gewenst dat de gemeente voor een beperkte periode een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur aanwijst.”

Reageer op dit artikel