nieuws

Geen Rotterdam-Maaskantprijs

bouwbreed

Jury: “…..gemeend de Rotterdam-Maaskantprijs te moeten toekennen aan de Rotterdamse Haven.” Bestuur: “De grote Rotterdam-Maaskantprijs 1996 zal niet worden toegekend.”

Jury: “De Rotterdamse haven is zowel voor de architectuur, stedenbouw en landschap een buitengewoon leerrijk en inspirerend voorbeeld van een ‘moderne’ omgeving; van een ruimte waarvan de orde minder wordt bepaald door de vertrouwde concepten van planning en stedenbouw, als wel door snel en creatief sturen en loodsen van stromen, bewegingen en krachten op het gebeid van transport en communicatie.”

Bestuur: “…wees de nominatie af omdat deze niet strookt met de statuten van de tweejaarlijkse prijs (personen of groepen) en de inhoudelijke onderbouwing van de keuze onvoldoende helder en overtuigend was om een afwijking van het statutaire regime te rechtvaardigen.”

Persbericht: “Ook na langdurige uitwisseling van argumenten bleek bestuur (voorzitter Bram Peper) en jury (voorzitter Joop Linthorst) een zodanig verschil van interpretatie van de statuten te bestaan, dat beide groepen elkaar niet konden vinden.”

Reageer op dit artikel