nieuws

‘Geef ontwikkelaars vrije hand bij bouwplannen’

bouwbreed

Lagere overheden moeten zich niet bemoeien met het samenstellen van bestemmingsplannen, maar moeten dit overlaten aan de marktpartijen. Wanneer de overheid zich beperkt tot een wetgevende taak namelijk de uitvoering van de Wet Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, het streekplan en het bestemmingsplan, ke langdurige vertragingen worden voorkomen.

Dit zei de poontwikkelaar Jo Roelof Zeeman op een bijeenkomst over de plannen voor het gebied Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). De bijeenkomst werd georganiseerd door het NVOB-Alkmaar.

Zeeman zei goede ervaringen te hebben met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen in eigen beheer.

Zakkenvullers

“Binnen een termijn waarvan zelfs mensen in het ambtelijke apparaat zeggen dat het in hun gemeente nog nooit zo snel is gegaan”, aldus Zeeman. “Helaas heb ik ook voorbeelden van plannen waar juist door de tegenwerking vanuit het ambtelijke apparaat de voortgang werd vertraagd.”

Volgens Zeeman wordt de tegenwerking veroorzaakt doordat ambtenaren hun machtspositie bedreigd zien. Ook zou het gevoel heersen dat projectontwikkelaars zakkenvullers zijn. “Helaas hebben zij soms gelijk”, aldus Zeeman. “Want wanneer partijen van ver weg gehaald worden, dan mag niet verwacht worden dat die mensen een bepaalde feeling met het werkgebied hebben of zich op enigerlei wijze verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen in de regio.”

Te veel risico’s

Zeeman bestreed de idee dat poontwikkeling door marktpartijen veel duurder is dan wanneer de gemeenten de plannen uitvoeren. Hij was er echter geen voorstander van dat aannemers zich als poontwikkelaar gaan gedragen. Hij zei dat bouwbedrijven te veel risico’s nemen door “het ontwikkelen van onhaalbare, dan wel moeilijk haalbare poen en dat alleen voor de bouwproductie. Een ander bezwaar dat ik tegen veel bouwbedrijven, vooral de grotere heb, is dat de kwaliteit zienderogen afneemt. Het zijn namelijk meer inkopers geworden, waarvan de directie geen verstand heeft van bouwen en daarom meestal ook niet de moeite neemt zelf op de werkvloer te kijken.”

J.J. Bulte, de burgemeester van Langedijk, was het niet eens met het betoog van Zeeman. Hij pleitte voor intensieve samenwerking tussen gemeenten bij het ontwikkelen van grote bouwplannen. Bovendien vond het hij het van groot belang dat de gemeente de benodigde bouwgronden in eigen beheer houdt.

G. Bot, voorzitter van NVOB-Alkmaar, constateerde dat veel NVOB-leden zich met succes op het terrein van de poontwikkeling begeven.

Reageer op dit artikel