nieuws

Flexibiliteit

bouwbreed Premium

Er blijken minder problemen op de weg naar flexibiliteit in de bouw dan de jarenlange discussie over dit onderwerp doet vermoeden. Dat blijkt althans uit de enquete die Cobouw liet houden onder werkgevers en werknemers.

Werkgevers willen graag flexibel personeel ke inzetten tijdens pieken en werknemers hebben daar niet al te grote bezwaren tegen, is in grove lijnen de tendens.

Als strijdpunt blijft de te hanteren cao over. Werkgevers willen in meerderheid de Uitzendcao met afdrachten aan bedrijfstakeigen fondsen, terwijl werknemers opteren voor de Bouwcao. Daar moet, met een beetje water bij de wijn van beide partijen, uit te komen zijn.

Wanneer dat niet gebeurt is er nog geen man overboord. De huidige mogelijkheden om aan flexibel personeel te komen wordt immers door bijna de helft van de bouwbedrijven als voldoende beoordeeld.

Partijen ke nu dus kiezen tussen het geven van een legale basis aan uitzenden – en daarmee een mogelijkheid creeren een sterker arbeidsmarktbeleid te voeren (instroombevordering e.d.) – of uitzendarbeid in de semi-criminele sfeer te houden, maar er desondanks gretig gebruik van te maken.

De cao-onderhandelingen zullen uitwijzen of partijen in staat zijn arbeidsmarktbeleid te voeren met uitzendkrachten.

Reageer op dit artikel