nieuws

Duurzame nieuwbouw zet toon voor renovatie

bouwbreed

Duurzame nieuwbouw oogst sneller resultaat dan duurzame renovatie. Het bereikte niveau in de nieuwbouw kan de norm zetten voor renovatiepoen. De voorbereiding van duurzaam uit te voeren renovatie draagt het gevaar van langlopende en daardoor niet altijd even overzichtelijke discussies met zich mee. De corporaties die deze taken uitvoeren ke doorgaans niet bij eigen voorbeeldpoen te rade gaan.

De kosten van duurzame renovatie laten zich moeilijk berekenen. De nota houdt onder meer verband met de toestand waarin de woningen verkeren en met de beschikbare voorzieningen. Voor woningen die bouwtechnisch gezien nog vele jaren meeke valt het echter altijd te overwegen of het installeren van ontbrekende voorzieningen als centrale verwarming niet zinvoller is dan sloop.

In dergelijke gevallen ke woningbouwverenigingen ook besluiten de ruimteverwarming aan te sluiten op een zonneboiler. De kosten van deze maatregelen ke soms flink oplopen. Aan de andere kant maakt een dergelijke aanpak het behoud van een oudere maar goed opgezette wijk mogelijk. Eerdere poen toonden de haalbaarheid van deze variant aan. Het gaat daarbij vooral om de renovatie van particuliere woningen. Die vormen een goede graadmeter. Het besluit om niet te verhuizen maar de woning op te knappen geeft aan dat de wijk alleszins leefbaar is.

Verwarring

De noemer ‘duurzaam’ blijkt nog steeds tot verwarring te leiden. Bijvoorbeeld het gegeven dat in raam- en deuropeningen geen kozijnen en posten uit tropisch hardhout zitten maar het minder degelijk geachte vurenhout wekt bij sommigen het vermoeden dat een duurzame, lees milieuverantwoorde, woning minder lang meegaat. Het is echter minder vaak het gekozen materiaal dat bepaald hoelang een woning meegaat maar veel meer de omgeving waarin die staat. Het materiaal zelf is ook nog steeds onderwerp van forse discussies. Opdrachtgevers en bouwers hoeven zich daar niet druk over te maken.

Verschillende betrouwbaar genoemde organisaties hebben in de loop van de tijd uitvoerig onderzoek gedaan naar voor- en nadelen. Wie deze lijsten aanhoudt zal bij oordeelkundig gebruik en afdoende onderhoud geen problemen ondervinden. De gang van zaken in de bouw is weinig gebaat bij langdurige verhandelingen over het voor en tegen van bepaalde materialen. Aan die discussies komt voorlopig ook geen einde omdat onderzoek steeds meer aspecten van materialen(gebruik) aan het licht brengt. De ene keer valt het resultaat ten gunste, de andere keer ten nadele uit.

Doemverhalen

Anders dan nog vaak gedacht hoeft duurzame bouw niet meer te kosten dan conventionele, zeker niet wanneer de betrokken partijen zich vooraf beraden over de wijze waarop de maatregelen vanaf het begin in het hele bouwproces hun beslag ke krijgen. Wanneer er op die manier een grotere kwaliteit ontstaat zet dat eerder tot navolging aan dan wanneer het wordt afgedwongen met doemverhalen over milieubederf.

Daadwerkelijk resultaat ontstaat niet met een juridische benadering van de duurzaamheidsnormen. Het is wel eens voorgekomen dat energiebedrijven ervan uitgingen dat ze met de bouw van een warmtekrachtcentrale binnen de EPN-normen bleven en dus geen maatregelen hoefden te treffen voor de woningen. Eerst komt de bouw van een goed geisoleerde woning, daarna de wijze van energievoorziening.

Over het geheel genomen maakt de manier van bouwen voor de aannemerij weinig verschil. De hogere kosten waarmee kleinere bouwers door ander materiaalgebruik en door een andere uitvoering te maken ke krijgen worden veelal gezien als overgangsverschijnselen die vanzelf weer verdwijnen.

Reageer op dit artikel