nieuws

Dubocentrum gaat actief de boer op

bouwbreed Premium

Geen nieuwe regelgevende organisatie die normen en voorschriften uitvaardigt, maar een centraal loket waar iedereen met vragen over het duurzame bouwen terecht kan. Die taak heeft het nationaal dubocentrum in Utrecht zich gesteld. Het centrum doet op 26 november officieel de deur open. Het ‘loket’ is een initiatief van Novem, SEV en SBR.

De medewerkers wijzen de partijen die op welke manier dan ook bij de bouw zijn betrokken uit zichzelf op de kennis en ervaringen die zij beheren. Mede op die manier moet het duurzame bouwen een breder beslag krijgen.

Het nationaal dubocentrum wil zich welbeschouwd ontwikkelen tot een landelijke bemiddelingscentrale die bijvoorbeeld aannemers en gemeenten in contact brengt met bedrijven en instellingen die een bepaald probleem ke oplossen.

De helpende organisaties moeten daarvoor in dusdanig contact met het dubocentrum staan dat bij wijze van spreken van uur tot uur overleg plaats vindt. Wanneer dat eenmaal is opgebouwd, zal het centrum niet meer toeke met de vier medewerkers die nu de boer opgaan en ligt een personeelsuitbreiding in het verschiet. De groei in activiteiten betekent geen concurrentie voor bijvoorbeeld de reeds bestaande regionale dubocentra en andere organisaties zoals adviesbureaus. Het centrum moet mettertijd genoeg ke verdienen om zonder al teveel subsidies het bureau open te houden.

Inkomsten

Bijvoorbeeld poen voor de overdracht van kennis worden aan de hand daarvan tegen kostprijs aangeboden. Te denken valt ook aan het instellen van een 06-nummer waar vragenstellers terecht ke. Andere bronnen van inkomsten ke congressen en studiedagen zijn. Het nationaal dubocentrum is gevestigd in het gebouw van de Novem aan de Catharijnesingel 59 in Utrecht.

Nadere inlichtingen verstrekt ir. J. de Leeuw van de Novem via telefoon 030-2393534 en fax 030-2316491.

Zie ook pagina’s 11, 13 en 15

Reageer op dit artikel