nieuws

Den Bosch investeert f. 125 miljoen in infrastructuur

bouwbreed Premium

Den Bosch investeert komend jaar f. 125 miljoen in infrastructuur en werken ter versterking van de economische structuur. In de periode 1997-2000 wordt er voor in totaal f. 421 miljoen verspijkerd.

In het bedrag van f. 125 miljoen zit onder meer f. 20 miljoen voor het bouwrijp maken van bestemmingsplannen, de herinrichting van de binnenstad f. 3,1 miljoen en het parkeerterrein Vonk en Vlamterrein voor f. 14 miljoen. Voor de bouw van de parkeergarage Oude Hulst wordt het investeringsbedrag verhoogd met f. 2,5 miljoen. Door de onvoordelige grootte van het terrein en de gestelde kwaliteitseisen wordt deze garage aanzienlijk duurder.

Het investeringsniveau van de gemeente blijft met dit bedrag op niveau ondanks een korting van f. 6 miljoen op de uitkering uit het gemeentefonds. Dit wordt onder meer opgevangen door meeropbrengsten uit de ozb van f. 5,4 miljoen als gevolg van de hertaxaties. Voor woningen is daaruit een waardestijging van 25% gerold. Voor niet-woningen is er sprake van daling van de waarde met 3%. De gemeente overweegt daarom volgend jaar de tarieven voor de ozb te gaan differentieren om de woonlasten niet te veel te laten stijgen. Dat zou dan betekenen dat de lasten voor bedrijfsgebouwen meer omhoog gaan. Deze mogelijkheid voor gemeenten wordt naar verwachting eind dit jaar ingevoerd.

Reageer op dit artikel