nieuws

Deelnemers ke van elkaar leren Topmanagers bestuderen facetten van bouwproces

bouwbreed Premium

BOB-Opleidingen Bouwcentrum en PTOpleidingen Hogeschool van Utrecht verzorgen samen de opleiding Hoger Pomanagement Bouw. De eerste deelnemers aan deze cursus ontvingen onlangs hun diploma. BOB en PTO richten zich op ervaren managers uit verschillende disciplines die met het bouwproces te maken hebben. Cursisten zijn onder meer aannemers, poontwikkelaars en hoge ambtenaren.

Er is geen ballotagecommissie, maar niettemin moet je van goeden huize komen om tot de opleiding te worden toegelaten. Alleen mannen en vrouwen met ruime ervaring in het leiding geven bij zeer grote bouwpoen komen in aanmerking. Het bezit van een HTS-diploma of een bul van een Technische Universiteit is onvoldoende om aan de cursus te ke deelnemen.

“Iemand die pas is afgestudeerd kan natuurlijk wel het een en ander aan projectmanagement doen, maar mag niet deelnemen aan deze cursus omdat hij niet over de nodige ervaring beschikt”, zegt W. C. Kleijwegt van BOB-opleidingen.

Zelfs ervaren managers hebben moeite met de opleiding omdat deze moet worden gecombineerd met een baan die veelal begint om 6 uur en eindigt om 21 uur. Niettemin is er voldoende belangstelling voor de cursus. “Er is vanuit de markt veel vraag naar een opleiding als deze”, zegt de cursusleider M. Bonebakker “Het is dan ook zeker geen cursus die na verloop van tijd weer verdwijnt. Er is voldoende aanwas van nieuwe cursisten om deze opleiding nog jaren voort te ke zetten.”

Compleet overzicht

De groep wordt zodanig samengesteld dat de deelnemers van elkaar ke leren. Voorkomen wordt daarom dat uitsluitend managers uit verschillende segmenten van de bouw bij elkaar in een groep komen. “Sterker nog de groep mag niet bestaan uit mensen uit dezelfde doelgroep want dat zou betekenen dat men alleen maar in zijn eigen vakgebied kijkt en daar leer je niet genoeg van”, zegt Kleijwegt. Zo kan een groep bestaan uit poontwikkelaars, managers van een bouwbedrijf en beleidsambtenaren van gemeente of provincie. “Bij de eerste groep cursisten zat bijvoorbeeld iemand die attracties bouwt voor de Efteling, terwijl een andere cursist manager was van de bouw van het Arenastadion in Amsterdam. Die diversiteit van cursisten geeft een belangrijke meerwaarde aan de opleiding omdat de deelnemers dan over de grenzen van hun eigen vakgebied ke kijken.”

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het hele bouwtraject van het eerste idee tot aan de oplevering. Hiervoor is gekozen omdat de deelnemers uit een van de sectoren die zich hiermee bemoeien komen en daarom een compleet overzicht missen van de verschillende kanten van een bouwpo. Aannemers doen bijvoorbeeld vooral het uitvoerende werk en hebben minder kennis van wat er aan de bouw vooraf gaat. Ambtenaren en poontwikkelaars daarentegen zijn zeer goed op de hoogte van wat aan het po voorafgaat, maar missen veelal inzicht in het bouwproces.

Cursusprogramma

Aan de opleiding wordt meegewerkt door onder meer hoogleraren van verschillende universiteiten en door topmanagers uit de bouw. “Ik sluit niet uit dat oudcursisten in de toekomst als docent of als gastdocent zullen optreden”, licht Kleijwegt toe. “Hun ervaring is vaak van dien aard dat andere cursisten er hun voordeel mee ke doen en ze zijn bereid om bij de opleiding betrokken te blijven.”

Tijdens de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan pomanagement en algemeen management, de financiele kanten van het bouwproces en de risico’s die een bouwpo met zich meebrengt. Er zijn genoeg voorbeelden van topmanagers die ondanks jarenlange ervaring de mist in gingen doordat er plotseling iets onverwachts gebeurde zoals een gemeenteraad die ging dwarsliggen. “Met dat soort zaken moet je als pomanager om ke gaan. Uiteindelijk kan een heel bouwplan er op struikelen”, aldus Bonebakker. “De risicofactor speelt een enorme rol tijdens het bouwtraject. Daarom is er erg veel belangstelling voor dit onderdeel.”

Op 28 november begint de volgende opleiding Hoger Pomanagement Bouw. De kosten bedragen circa f. 17.500 per persoon. Voor nadere informatie W.C. Kleijwegt. Telefoon: (0182) 624 200 of P.W.M. Martens. Tele6foon: (030) 266 02 54.

Om deel te nemen aan de opleiding is ervaring met het managen van grote tot zeer grote bouwpoen, zoals het Arenastadion, een vereiste.

Reageer op dit artikel