nieuws

De Resident a f. 75

bouwbreed Premium

“Tot zo’n vijf jaar geleden was de toenmalige bijna hoogste ambtenaar van VROM mr. Roel Bekker – thans partner bij het organisatiebureau Twijnstra en Gudde – vrijwel dagelijks te vinden in het voorlichtingscentrum voor de nieuwbouw van het nieuwe hoofdkantoor van zijn departement. Een geslaagd product van architect Jan Hoogstad. Dat centrum op de parterre van het flatgebouw de Zwarte Madonna, een aanzienlijk minder geslaagd product van architect Carel Weeber, is daarna nog geruime tijd in gebruik geweest om voorbijgangers uit te leggen dat het met de bouw van gevangenissen en soortgelijke gebouwen voorspoedig verliep.

Dezer dagen gaat de expositieruimte een nieuwe toekomst tegemoet. Rijksarchitect Gerard Hougee legt de laatste hand aan de inrichting. Het streven van MAB-poontwikkelaar A.T. Meijer is er op gericht volgende maand op een nader te bepalen datum rond vijf uur het bouwlawaai in het gebied tussen Fluwelen Burgwal, Herengracht en Turfmarkt volstrekt stil te leggen om in dat voorlichtingscentrum aan minister Margaretha de Boer (VROM) het eerste exemplaar – met welgekozen woorden uiteraard – van het boek ‘Stadbouwkunst, de stedelijke ruimte als architectonische opgave, Rob Krier in Den Haag, de Resident’ aan te bieden.

Architectuurhistoricus Vincent van Rossem heeft, met subsidie van MAB-Meijer en het stimuleringsfonds voor de arcitectuur, het financieel zieltogende Nederlands Architectuur Instituut bereid gevonden bedoeld boek uit te geven a f. 75. De Weense architect Rob Krier heeft voor het gebied de Resident een dwingende stedelijke context ontworpen die door de architecten Cesar Pelli (VS), Adolfo Natalini (Italie), Michael Graves (VS), Sjoerd Soeters (Nederland), Bert Derrix (Nederland), Gunner Daan (Nederland), Peter Drijver (Nederland), Joost Koek (Nederland) en Thon Karelse (Nederland) zijn ingevuld.

De poontwikkelaar noemt “zijn” Resident een voorbeeld van opmerkelijke samenwerking tussen rijksoverheid, stedelijk bestuur, poontwikkeling, stedebouwkundigen en de architecten. Sommige van die architecten geven een indicatie van het karakter van de Resident. Binnen een opmerkelijk gevarieerd geheel is een samenhangende postmoderne esthetiek te herkennen, zo meldt ook de uitgever.

In de oorverdovende stilte rond de ‘Zwarte Madonna’ – een situatie die de veelgeplaagde bewoners hoogstzelden mogen beleven – zal in het voorlichtingscentrum veel gesproken worden. Gedacht wordt aan niet minder dan de vroegere rijksbouwmeester Kees Rijnboutt- tegenwoordig het stedebouwkundig geweten van de gemeente Den Haag, auteur Vincent van Rossem, projectontwikkelaar A.T. Meijer en natuurlijk minister Margaretha de Boer. Zij krijgt tenslotte, een half jaar vertraagd, het eerste exemplaar.”

Reageer op dit artikel