nieuws

Dakelementen reiken van muur tot muur zonder tussenondersteuning

bouwbreed Premium

In het nieuwbouwpo De Akkers te Mierlo-Hout in de gemeente Helmond worden in het kader van Duurzaam Bouwen grootschalige dakelementen toegepast met een overspanning tot 5,7 meter. Ze gaan van muur tot muur.

Het po betreft in de eerste fase 62 twee onder een kap woningen met aanbouw. Deze zullen begin volgend jaar zijn gerealiseerd. De volgende fasen van het 340 woningen omvattende complex worden in de daaropvolgende jaren uitgevoerd. De oplevering wordt in 1999 verwacht.

De 62 woningen behelzen twee typen woningen met een hoge voorgevel aan de straatzijde of een hoge achtergevel, beide gericht op het zuiden.

Het eerste type woning heeft een breedte van ongeveer 5,40 meter en een diepte van 8,10 meter en het tweede is 4,70 meter breed en ruim 10,2 meter diep. Op de woningen komen de grote dakelementen die zijn ontwikkeld door Unidek Bouwelementen BV te Gemert. Ze hebben een kern van EPS (geexpandeerd polystyreenschuim). De isolatiewaarde ervan is, Rc=4,8 m2K/W, wat aanzienlijk hoger is dan de huidige eis van 2,5 m2K/W. Ook hebben de elementen goede akoestische kwaliteiten.

De elementen met een maximale overspanning van 5700 mm van bouwmuur tot bouwmuur zonder tussenondersteuning, bieden de mogelijkheid van overstek. De elementen zijn gordingvrij uitgevoerd en toch vormvast. Ook een nokgording is niet nodig.

De elementen worden rechtstreeks vanaf de vrachtwagen op het dak gehesen voor montage, zodat de bouwtijd beperkt is. Het goot- en overig randhout zijn in de elementen geintegreerd en de panlatten voorgemonteerd. Per woning bedraagt de montagetijd slechts ongeveer 30 minuten.

Duurzaamheid

Voor het po zijn alleen materialen toegepast die aan de duurzaamheidseisen voldoen en als niet belastend voor het milieu worden beschouwd. Voor de dakelementen is gebruik gemaakt van gerecycled PS-materiaal. De beplating van de elementen is van het spaanplaat Naturspan-O, waarvan de emissie van gassen ver onder de emissiegrens blijft. Ook de rookgassen bij brand zijn niet giftig. In het dubo-po wordt ook een groot aantal energiebesparende maatregelen genomen. Behalve dat de woningen zwaar thermisch worden geisoleerd, worden ook zonnecollectoren en -boilers toegepast. Door de zuidorientering van de voor- dan wel de achtergevel wordt optimaal gebruik gemaakt van de passieve zonne-energie.

Bouwteam

Het bouwteam van het po wordt gevormd door Coopmans Bouw BV te Deurne, De Loods, Architecten- en Adviesbureau BV te Griendsveen en Bear Architecten te Gouda. Het is het eerste po van een dergelijke omvang van Duurzaam Bouwen, dat volgens Unidek zonder speciale subsidies wordt gerealiseerd. Het gaat aanzienlijk verder in zijn normeringen dan van het Nationaal Pakket Woningbouw-Duurzaam Bouwen. Het is daarom, dat het ministerie van VROM voor de 62 woningen een zogenaamde groenverklaring heeft getekend. Het plan is als competitie-opdracht voor de gemeente ontwikkeld, waarbij Duurzaam Bouwen voorop stond gevolgd door comfort en minimale milieubelasting.

De grote dakelementen tot 5,70 meter hebben geen tussenondersteuning nodig en ke van bouwmuur tot bouwmuur lopen.

Reageer op dit artikel