nieuws

Cobouw/NIPO-enquete wijst uit: Werknemers niet negatief tegenover uitzenden bouw

bouwbreed

Een groot deel van de werknemers in de bouw heeft er geen bezwaar tegen wanneer er vanaf 1998 uitzendkrachten op de bouwplaats worden toegelaten. Zelf zal het vaste personeel echter niet snel ‘flexibel’ gaan werken. Werkgevers blijken graag te willen inhuren, zij het voornamelijk bij pieken. Het aantal uitzendkrachten zal slechts een klein percentage van het totale personeel uitmaken.

Een en ander blijkt uit een enquete van het marktonderzoekinstituut NIPO, die in opdracht van dagblad Cobouw werd gehouden onder zowel werkgevers als werknemers in de bouw. In totaal werden 150 directeuren of eigenaars en 150 bouwvakkers ondervraagd. Werkgevers werd onder meer gevraagd of zij de huidige mogelijkheden om flexibel personeel in te huren voldoende vinden. Ruim de helft (51%) vindt dat het geval, terwijl 45% graag meer mogelijkheden zou hebben. Werkgevers (en dan met name de kleinere bedrijven) zullen uitzendkrachten verder voornamelijk inhuren bij pieken (74%). Toch zegt nog 16% van de ondervraagde bedrijven door het hele jaar heen uitzendkrachten te willen inzetten.

De bouwbedrijven blijken van mening te verschillen over welke cao gehanteerd moet worden voor flexibel personeel. De meeste (51%) vinden dat de Uitzendcao voldoet, terwijl 37% van mening is dat de (duurdere) Bouwcao gehanteerd moet worden.

Werknemers

Werknemers blijken er heel anders over te denken. Van het ondervraagde bouwplaatspersoneel heeft 67% er geen bezwaar tegen wanneer er vanaf 1998 uitzendkrachten op de bouwplaats worden toegelaten.

Toch nog een flink deel (29%) van de bouwvakkers heeft echter wel zijn bedenkingen. Ze illustreren dit met opmerkingen als: ‘als ze dat toelaten zitten wij straks zonder werk’ en ‘het werkt voor geen meter. Als je een uitzendkracht mee hebt voor twee dagen, dan is hij pas ingewerkt op het moment dat hij weer weggaat’.

Zelf ziet het vaste personeel overigens niet veel in het werken op uitzendbasis. Slecht 21% zegt dit aantrekkelijk of zeer aantrekkelijk te vinden, terwijl 60% hier echt geen brood in ziet. Over welke cao er moet worden toegepast zijn de bouwvakkers vrij eenduidig: de Bouwcao wordt met 73% duidelijk geprefereerd boven de Uitzendcao.

De discussie over uitzenden in de bouw is bijzonder actueel. In de komende Bouwcao zullen partijen een beslissing moeten nemen over dit onderwerp. De overheid wil het vigerende uitzendverbod vanaf 1998 afschaffen, maar laat cao-partners de ruimte hierover bindende afspraken te maken in de cao’s.

Koppig

Voor de bouwpartners betekent dit dat ze bij de onderhandelingen, waarvoor de voorbereidingen nu volop bezig zijn, tot afspraken moeten komen.

Tot voor kort hielden beide partijen koppig vast aan hun eigen standpunt. De bouwbonden zijn in principe tegen uitzenden, maar willen als het dan moet, per se de Bouwcao toegepast zien. Werkgevers hebben daarentegen voorkeur voor de goedkopere Uitzendcao met een extra bijdrage voor afdrachten aan de bedrijfstakeigen fondsen.

Reageer op dit artikel