nieuws

Cijfers Streekplan Mijnstreek verouderd

bouwbreed Premium

De in het streekplan Westelijke Mijnstreek genoemde te bouwen woningen blijken op verouderde prognoses te zijn gebaseerd. Dat althans wordt duidelijk gemaakt door verschillende instanties, die tegen het plan bezwaar hebben aangetekend. Volgens dit streekplan moet er voor de totale Westelijke Mijnstreek gerekend worden op een woningbehoefte van 7060 in de jaren 1995-2005. Recente cijfers van het Economisch Instituut voor Limburg laten echter een getal van 5290 zien.

Voor Sittard-Geleen geldt volgens het plan een woningbehoefte van 3800 (gebaseerd op de maximum Vinex-taak), terwijl het ETIL niet verder komt dan 2070 woningen in de genoemde periode.

Diverse instanties op het terrein van de natuurbescherming alsmede Milieugroeperingen stellen dat bij een geringere taakstelling voor de gemeente Sittard-Geleen het zogenaamde Middengebied van bouwactiviteiten kan worden gevrijwaard. Een eerder streekplan formuleerde al de optie voor een blijvende groengordel tussen Sittard en Geleen.

Een extra argument om daar geen woningbouw te realiseren is nog de aanwezigheid van een aardgasleidingennet. Dat dient in geval van woningbouw te worden verlegd.

Reageer op dit artikel