nieuws

Cao-partners in de bouw overleggen informeel

bouwbreed Premium

De cao-onderhandelaars van werkgevers en vakbonden in de bouw voeren sinds enkele weken informeel overleg. Inmiddels hebben zes gesprekken plaatsgevonden, die nog weinig concreets hebben opgeleverd. Op 2 december beginnen de onderhandelingen officieel. “Het uitzend-item zal de meeste frictie opleveren”, aldus een woordvoerder van de vakbondsdelegatie.

Na de chaotisch verlopende cao-onderhandelingen van anderhalf jaar geleden, beloofden partijen stellig om het de volgende keer beter voor te bereiden. Er werden plannen gemaakt om het aantal cao-artikelen te verminderen. Ook werd afgesproken een begin te maken met het invoeren van raam-cao’s. Tot slot wilden name werkgevers wilden professioneler onderhandelaars aan tafel krijgen.

In de persoon van Frans van Hove (met Elco Brinkman op de achtergrond) hebben werkgevers een bijzonder professionele eerste onderhandelaar en woordvoerder gevonden. De eerste kritiek op zijn – overigens zuinig gedoseerde – publieke optreden heeft hij overigens al binnen. De door hem in het AVBB-orgaan genoemde loonruimte van ‘twee-komma-zoveel-procent’ is bij veel werkgevers in het verkeerde keelgat geschoten, omdat dit te snel als 2,9% geinterpreteerd zal worden en dus vervelend dicht bij de eis van de bonden ligt.

Hoe het ook zij van, Hove begeleidde eeder grote reorganisaties bij Daf en het secretariaat van MKB-Nederland en lijkt dus geschikt voor moeilijke klussen.

Op een lijn

Een van zijn belangrijkste taken is groot- en kleinbedrijf in de bouw op een lijn te krijgen om koste wat het kost te voorkomen dat er verdeeldheid in het werkgeverskamp optreedt. Bij de vorige onderhandelingen was het namelijk deze verdeeldheid die toenmalig eerste man Hans Vahstal de das omdeed, waardoor hij vlak voor de eindzege plaats moest maken voor Chris Sas, de man van het grootbedrijf.

De vakbonden hebben in hoge mate geprofiteerd van deze verwarring bij werkgevers, want het had na vijf weken staking niet veel gescheeld of ze waren overstag gegaan. Met een compleet nieuwe delegatie aan werkgeverszijde, die het zich niet kon permitteren nog eens haar gezicht te verliezen, bleek het makkelijk zaken doen, en werd er meer ‘binnengehaald’ dan aanvankelijk werd gedacht. Werkgevers hebben het wat dat betreft nu beter voor elkaar dan anderhalf jaar geleden. Voor wat betreft de raamcao’s zijn echter nog weinig vorderingen gemaakt. Ook aan het verminderen van het aantal cao-artikelen is nog weinig aandacht besteed.

In de eerste informele gesprekken, die de afgelopen weken plaatsvonden, hebben partijen voornamelijk bij elkaar afgetast. Hieruit blijkt dat er nogal wat knelpunten liggen, voornamelijk op het vlak van de flexibele arbeid, en meer in het bijzonder de uitzend-paragraaf.

Werkgeversvoorstellen

Op 19 november zal AVBB-voorzitter Brinkman de werkgeversvoorstellen officieel presenteren.

De Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga) reageert verbaasd op het informele

overleg. “Wij wisten van niks”, aldus voorzitter J. Meijer. Hij laat verder weten ‘binnen drie weken’ een kort geding tegen het AVBB aan tzullen spannen, vanwege het feit dat de Conga niet mag meepraten bij de cao-onderhandelingen.

Onderhandelaars

bij het overleg over de bouwcao

De onderhandelaars bij de bouwcao zijn inmiddels bekend. Namens de bouwbond CNV worden Freek van der Meulen (eerste onderhandelaar), Gijs Wildeman, Peter Wiesenekker en Johan Slok afgevaardigd.

De bouwbond FNV komt met B. Visser (eerste onderhandelaar), Bernet van Leeuwen, Dick van Haaster en Solange Overeinder. Het Zwarte Corps wordt vertegenwoordigd door Luit Middendorp.

Werkgevers vaardigen als eerste onderhandelaar de professional Frans van Hove af. Namens VGbouw nemen Ino van de Besselaar en de heer Andreolo (Wilma Bouw) zitting in de onderhandelingsdelegatie.

Het NVOB heeft lang naar een eerste onderhandelaar moeten zoeken, maar vond uiteindelijk de heer A.J. Ter Steege (Ter Steege Bouwbedrijf) bereid. Hij wordt bijgestaan door drs. J.J. Pals.

Het GWWO staat G. Meijer (voorzitter Bolegbo) en M. Huigen (NVWB) af.

Reageer op dit artikel