nieuws

Brouwer:

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers in de bouwsector moeten eens kritisch bekijken onder wat voor soort voorwaarden zij langzamerhand aan het werk zijn. Er worden mensen afgeschoven met een afvloeiingsregeling en die vloeien weer terug.

Vanuit de agrarische sector stromen immense hoeveelheden mensen de weg- en waterbouw in, die allemaal via het goedkope agrarische fonds verzekerd zijn. Er zijn cooperaties van aannemers onder elkaar. Het gaat om grote bedrijven. Vanuit de fabrieksmatige bouw vloeien heel veel mensen naar het GAK. Ik denk dat daar het probleem ligt en niet zozeer bij het uitzendbureau. Dat beetje uitzenden dat straks in de bouw gebeurt, die 3% of 4%, dat is niet zo’n probleem. Er wordt een ophef over gemaakt alsof er veel banen worden uitgehold.

Er is nog een heel andere en veel mooiere oplossing, die nog veel te weinig benut wordt, het collegiaal in- en uitlenen. Dat moeten wij veel meer professionaliseren. Wij hebben er inmiddels een gigantisch meldpunt voor. Tegen beperkte kosten kun je de flexibiliteit daarmee nog veel meer vergroten.

Wij hebben zo langzamerhand heel wat grote aannemers als lid. Ik blijf mensen op die afdeling neerzetten.

In de discussie staat steeds centraal of het gaat om flexibilisering van de arbeidsmobiliteit of om verlaging van de loonkosten? Ik kan daar een redelijk antwoord op geven. Wij hebben eens uitgerekend wat een timmerman met een garantieloon van f. 835,88 kost als je die verloont via de cao-bouw en als je die verloont via een uitzendorganisatie. Allebei zijn risicogroep 2 en tariefgroep 3. De verschillen daarin zijn minimaal. Het motief om te concurreren op lonen is er niet.

Naast ons collegiaal in- en uitlenen hebben wij voorzichtig een soort bedrijf als de Top Groep opgericht. Heel weinig mensen weten dit. Volgens mij komt het nu voor het eerst in de openbaarheid. Inmiddels zijn daarin 60 bouwvakkers aan het werk. Het aardige is dat wij daar een vast bedrag per uur voor hebben staan. Er is nog nooit echt druk op de ketel gezet om dat bedrag te verlagen. Bij de meeste aannemers – ik vind het zo jammer dat het AVBB er nu niet is – gaat het volgens mij niet eens zozeer om het verlagen van de loonkosten. Het gaat om het vergroten van de flexibiliteit, want dat leidt uiteindelijk tot een verlaging van de totale kosten. Als dat nodig is, willen aannemers even een paar mensen extra in ke zetten die met een bepaald soort werk ervaring hebben.

Het motief om te concurreren op lonen is er niet

Reageer op dit artikel