nieuws

Bezwaren tegen Weesper nieuwbouw afgewezen

bouwbreed Premium

Het gemeentebestuur van Weesp kan bouwvergunningen verlenen voor de geplande nieuwbouw in de Bloemendaler Polder. Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag heeft namelijk geweigerd op verzoek van een aantal omwonenden het nieuwe Weesper bestemmingsplan Leeuwenveld te schorsen. Dat betekent dat het nu officieel rechtskracht heeft en een basis kan vormen voor bouwvergunningsaanvragen.

Het po behelst de bouw van 150 koopwoningen en een viertal kantoorcomplexen en is een ontwikkeling van Eurowoningen. Met het po is een investering van f. 6 miljoen gemoeid. Volgens de omwonenden betekent de nieuwbouw een onaanvaardbare aantasting van het Groene Hart. De rechter vond dit argument echter geen aanleiding om tot schorsing te besluiten.

De bouwvergunningen ke ook weer worden aangevochten, maar bij Eurowoningen heeft men goede hoop dat de bouw nog voor de kerst van start kan gaan. De grond is reeds bouwrijp gemaakt. De woningen zijn op enkele na reeds verkocht.

Reageer op dit artikel