nieuws

Bestrijding

bouwbreed Premium

btw-trucs levert veel geld op

De bestrijding van de btw-constructies van gemeenten en woningcorporaties het ministerie van Financien in 1995 f. 200 miljoen opgeleverd. In 1996 en 1997 komt daar nog eens f. 175 miljoen bij, waarmee de totale opbrengst in 1997 op f. 375 miljoen komt.

Dat blijkt uit de antwoorden van het ministerie van Financien op vragen van de Tweede Kamer over de Miljoenennota en de Macro Economische Verkenning 1997. Het betreft hier de schriftelijke voorbereiding van de algemene financiele beschouwingen, die volgende week in de Kamer worden gehouden.

De opbrengsten zijn het gevolg van een aanscherping van de fiscale regelgeving, die staatssecretaris Vermeend in 1995 heeft ingevoerd. Hij kwam tot zijn maatregelen nadat was gebleken dat gemeenten en corporaties massaal pogingen ondernamen de belastingdruk op bijvoorbeeld bouwpoen met behulp van btw-constructies te verlichten.

Reageer op dit artikel