nieuws

Belgische Betondag begint met lezingen over computer

bouwbreed

De Belgische Betondag begint dit jaar met twee lezingen over toepassingen van de computer. Ir. G. de Schutter van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek van de Rijks Universiteit Gent behandelt een model voor de verharding van jong beton. Dankzij de computer kan dit model daadwerkelijk worden gebruikt voor het bepalen van de eigenschappen van jong beton.

Jaarrede

Dr.ir. F. van Cauwelaert van de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (Febelcem) gaat vervolgens in op het gebruik van de eindige elementen methode bij het dimensioneren van betonnen verhardingen en bedrijfsvloeren. Ook daarbij speelt de computer een cruciale rol. De lezing van Van Cauwelaert wordt in het Frans gegeven. Na deze twee lezingen volgen voordrachten over duurzaam bouwen, brandwerendheid en de combinatie van beton en staal. Na de lunch spreekt de voorzitter van de Belgische Betongroepering (BG) zijn jaarrede uit. Tijdens de pauzes en aan het eind van de dag is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan de traditionele Betoninfo. Aan deze expositie neemt een twintigtal bedrijven en organisaties deel.

De Belgische Betondag wordt op 24 oktober gehouden. Dat gebeurt net als in voorgaande jaren in Residence Palace te Brussel.

Informatie over de Betondag is te verkrijgen bij het secretariaat van de BG te Brussel, telefoon 00 32 2 6455211, fax 00 32 2 6400670.

Reageer op dit artikel