nieuws

Begin 1997 duidelijkheid over noodzaak Schiphol II

bouwbreed Premium

Het kabinet heeft nog geen enkel besluit genomen over de aanleg van een tweede nationale luchthaven. Evenmin is over een mogelijke locatie voor het tweede Schiphol een besluit gevallen. Eerst moet namelijk worden bezien wat het nut en de noodzaak zijn van een nieuwe grote luchthaven naast Schiphol.

Het onderzoek daarnaar zal nu zo snel mogelijk worden begonnen. De resultaten ervan kan de Tweede Kamer begin 1997 tegemoet zien. Dat zei premier Kok in het wekelijkse vragenuurtje, dat onder andere door de VVD-er Te Veldhuis werd gegrepen om de minister-president aan de tand te voelen over zijn uitlatingen vorige week over een Tweede Nationale Luchthaven, en de mogelijke locaties daarvoor: de Markerwaard, de Tweede Maasvlakte en een nieuw eiland voor de kust bij IJmuiden.

Sneller nadenken

Kok stelde in reactie op de vele vragen op geen enkele wijze een voorschot te hebben willen nemen op de discussie over het nut en de noodzaak van de aanleg van een nieuwe groot vliegveld, naast Schiphol. Hij heeft slechts de discussie hierover willen aanjagen, omdat nu al duidelijk is dat Schiphol binnen afzienbare tijd te klein wordt. Dat maakt “sneller nadenken” noodzakelijk.

Op de vraag van de VVD aan de PvdA waar zij staat in haar mening over een tweede nationale luchthaven, liet fractievoorzitter Wallage weten op voorhand uit ecologische overwegingen tegen aanleg van Schiphol II te zijn. Dat neemt niet weg dat hij de uitkomst van de “zakelijke verkenning” van dit kabinet zal afwachten voordat de PvdA een definitief standpunt inneemt.

Beek

Ook vliegveld Beek kwam aan de orde. Daar draait de kwestie om de aanleg van een oost-westbaan. Deze is slechts rendabel als er nachtvluchten worden toegestaan, maar minister De Boer is daar tegen. Daarmee staat ze lijnrecht tegenover minister Jorritsma, die voor nachtvluchten is.

VVD-Kamerlid Verbugt vroeg tijdens het vragenuurtje om opheldering over een brief die partijgenoot Wallage over de kwestie Beek aan de minister had geschreven. Bovendien wilde ze weten hoe de besluitvorming nu verder verloopt. In de brief, zo zei De Boer, heeft Wallage steun gegeven voor de stellingname van de minister.

En over de besluitvorming gaf ze te kennen dat er aankomende vrijdag hoe dan ook een beslissing wordt genomen. Later zwakte minister De Boer dat wat af, in antwoord op een vraag

van GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmoller. Ook het besluit om twee jaar later te besluiten, dus als een volgend kabinet aan de beurt is, is een besluit.

Reageer op dit artikel