nieuws

Bedrijven laten zich pas certificeren als het moet

bouwbreed

De belangrijkste reden voor certificering bij bedrijven is de eis of het verlangen van opdrachtgever te willen werken met gecertificeerde bedrijven. Het oorspronkelijk doel van certificering – verbeteren en/of waarborgen van de kwaliteit – blijkt van minder groot belang.

Dit blijkt uit het rapport ‘Invloed van certificering op werkgelegenheid en concurrentiepositie in Rijnmond’. Het rapport is opgesteld door studenten van de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam en werd gisteren overhandigd aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden Maas (KvK Rijnmond), de opdrachtgever voor de studie. Deze instantie heeft geconstateerd dat de regio Rijnmond achterblijft bij andere regio’s voor wat betreft de economische groei en concurrentiepositie. Verwachtingen voor de economische groei in de Rijnmond tot het jar 2000 geven een percentage van 1,9% terwijl landelijk 2,4% economische groei wordt verwacht. Reden voor de KvK Rijnmond voor het opzetten van het onderzoekspo.

In het kader van het onderzoek is een enquete gehouden onder 88 gecertificeerde bedrijven uit de regio Rijnmond. De meeste bedrijven komen uit groothandel en vervoer en dienstverlening. Alhoewel slechts 4 bouwbedrijven bij de geenqueteerden zaten, zijn de conclusies ook geldig voor de bouwbranche.

De resultaten geven aan dat ISO-certificering wel invloed heeft op het aantal mensen dat op de kwaliteitsafdelingen maar dat de invloed op de werkgelegenheid voor de primaire bedrijfsprocesssen gering is. Behalen van een ISO-certificaat heeft echter wel een positieve uitwerking op de kwalitatieve werkgelegenheid in de bedrijven.

Een meerderheid van de geenqueteerden bedrijven geeft aan dat het algemene niveau van de werknemers door certificering is verbeterd. Dit komt voort uit een grotere betrokkenheid van het personeel bij de bedrijfsprocessen en een betere communicatie in het bedrijf. Ook is sprake van een vergroting van de vakkennis door opleiding en bijstellen van eisen aan nieuwe werknemers.

Concurrentie

Bij tweederde van de bedrijven is de concurrentiepositie verbeterd of gelijk gebleven als gevolg van certificering. Bij evenveel bedrijven heeft certificering op korte termijn geen invloed op de hoogte van de integrale kostprijs. Verhoging van de efficiency leidt wel tot verlaging van het kostenniveau, maar dat wordt op korte termijn helaas tenietgedaan door kosten van invoer en handhaving van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem.

Reageer op dit artikel