nieuws

Attema:

bouwbreed Premium

De opheffing van het uitzendverbod heeft lang geduurd. Wij hebben vanuit Start al heel voorzichtig verkenningen gepleegd in naar ik meen 1983. Wij liepen tegen het fenomeen aan dat uitzenden in de bouw verboden was, net zoals in de metaal in Rotterdam toen. Wij hadden er behoefte aan eens met de sociale partners te praten. Daar was ongeveer zo’n klimaat als er nu blijkbaar is. Er waren cao-onderhandelingen gaande en het was wat lastig. Het gesprek is nooit echt van de grond gekomen. Wij vonden dat jammer, want wij dachten dat wij met een goede zaak bezig waren.

Ik heb nooit ke begrijpen waarom een grote bedrijfstak als de bouw a priori de ogen sloot voor deze goed gereglementeerde formule, althans in Nederland goed gereglementeerd. Wij hebben vorig jaar gemerkt dat er andere gedachten opbloeiden. Wij vinden dat een hartstikke goede zaak, omdat wij graag willen laten zien dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten op een verantwoorde manier kan gebeuren.

Ik heb regelmatig geroepen uitzendkrachten in de bouw volgens de uitzend-cao te willen uitzenden. Bij mijn weten wordt binnen de uitzendbranche niet echt geconcurreerd op basis van de loonverhoudingen.

Het is natuurlijk waar: als de branche de voorwaarden waaronder terbeschikkingstelling mogelijk is, regelt en er mede voor zorgt dat die altijd en overal worden toegepast, is er geen enkel punt van discussie. Dan is dat een gegeven. Mag ik alsjeblieft nog een keer aan de branche vragen, dat even te regelen?

Een ding is zeker: als de branche niks regelt, vallen wij terug op de ABU-cao en vallen wij ook in het sociale zekerheidssysteem, waardoor een heleboel dingen automatisch verdwijnen.

Het is onze wens dat uitzendkrachten een goede rechtspositie hebben. Daarom investeren wij op dit ogenblik ook in de bedrijfstak bouw. Dat soort aspecten willen wij nadrukkelijk hierbij betrekken. Dat doe je niet op een regenachtige zaterdagmiddag, daarin moet je tijd en energie investeren, daarover moet je praten, daarmee moet je ervaring opdoen. Dat is de reden. Past de uitzendkracht niet in de aangeboden functie, dan is er geen werkgever of werknemer die daarmee gelukkig is. Dat is een dogma. Daar kun je niet omheen.

Reageer op dit artikel