nieuws

Alternatieve aanpak sluikbouw moet beter dan bouwregister

bouwbreed Premium

In een commentaar in uw krant van 9 oktober noemt u mijn voornemen om de verplichting tot een openbaar gemeentelijk bouwregister in de huidige vorm af te schaffen ‘onbegrijpelijk’. U maakt de vergelijking met een voorstel de maximum snelheid af te schaffen, omdat toch niemand zich daaraan houdt. Nu gaat elke vergelijking mank, maar hier gaat u toch wel erg ‘kort door de bocht’.

Net als de maximum snelheid is het openbaar bouwregister geen doel op zich, maar een middel. De maximum snelheid is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en de milieuschade door het verkeer te beperken. Zolang niemand eraan twijfelt dat de maximum snelheid inderdaad dat doel dient – en dat is naar mijn mening het geval – is er uiteraard geen reden om deze af te schaffen, ook niet wanneer hij regelmatig wordt overtreden. Anders zou het zijn, wanneer wel vraagtekens bij de effectiviteit zouden worden gezet. Dan zou minister Jorritsma op zoek moeten naar andere middelen om de verkeersveiligheid en het milieu te dienen.

Met het bouwregister is het niet anders. Het is een middel om sluikbouw tegen te gaan. Op basis van de evaluatie constateer ik dat het geen adequaat middel is gebleken. Dat betekent echter niet dat ik het bereiken van de doelstelling dan maar opgeef, integendeel: gelet op het maatschappelijk belang van het terugdringen van sluikbouw kies ik voor een alternatieve aanpak, die wel effectief is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verplichting om alle verleende bouwvergunningen te publiceren in een huis-aan-huis blad en wekelijks een overzicht te sturen naar de regionale Stichtingen Behartiging Aannemersbelangen. Die ke dan tijdig actie ondernemen als er sprake blijkt van sluikbouw.

De ‘strijd’ tegen onrechtmatige bedrijfsuitoefening en beunhazerij’ wordt dus niet bijkans onmogelijk, zoals u suggereert, maar moet juist doeltreffender worden dan hij in de huidige situatie is.

Over de verschillende alternatieven heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken partijen, zoals ook blijkt uit een artikel in Cobouw van 8 oktober. Pas als er een goed alternatief gevonden is, komt de verplichting van een openbaar register te vervallen. En natuurlijk staat het Cobouw vrij dat alternatief straks kritisch tegen het licht te houden.

*) Dr. D.K.J. Tommel is staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Reageer op dit artikel