nieuws

Zeeland kan gebrek havenruimte lenigen

bouwbreed Premium

De Zeeuwse havens ke volgens de Zeeuwse gedeputeerde D. Bruinooge het nijpende ruimteprobleem van de Rotterdamse haven gedeeltelijk oplossen.

Bruinooge, tevens voorzitter van de havenschappen Vlissingen en Terneuzen, liet zich optimistisch uit over een uitbreiding van de samenwerking tussen de twee havens.

Hij liep daarmee vooruit op een openbare discussie in Vlissingen waar bestuurders, burgers en belangengroeperingen hun zegje ke doen over oplossingen voor het ruimtegebrek in de Rotterdamse haven.

Er bestaat een mogelijkheid een tweede Maasvlakte aan te leggen, een investering tussen de f. 5,2 en f. 8 miljard, maar het kabinet wil weten of de samenleving uitbreiding nodig vindt en of Rotterdam in dat geval ook activiteiten kan verplaatsen naar andere gebieden in Nederland.

Als gevolg van de onvrede over de procedure rond de Betuwelijn is voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven voor een andere werkwijze gekozen. In plaats van al gemaakte plannen in procedure te brengen, wordt nu eerst de mening van de samenleving in zeven regio’s geinventariseerd.

Discussies

In de regio’s Rijnmond, IJmond, Moerdijk, Eemshaven, Arnhem-Nijmegen en Venlo zijn de afgelopen weken al openbare discussies over de ruimteproblemen in de Rotterdamse haven gehouden. Zeeland is de laatste regio waar dit gebeurt. Uit de aanwezigen op de discussieavonden worden zogeheten werkateliers gevormd die ideeen voor oplossingen gaan uitwerken. Deskundigen toetsen deze vervolgens op hun haalbaarheid. Het resultaat wordt begin volgend jaar gepresenteerd aan het kabinet. Dat neemt op basis daarvan in april een beslissing over de aard en omvang van het ruimteprobleem en in welke richting het beste een oplossing kan worden gezocht.

Reageer op dit artikel