nieuws

Woonbond: bewoners zijn

bouwbreed

positief over hun buurt

Bewoners zijn positief over de leefbaarheid van hun buurt. Zij zetten zich hiervoor ook meer in dan gemeenten, verhuurders en bewonersorganisaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de de Woonbond, belangenhartiger van huurders. Bewoners waarderen hun buurt gemiddeld met een 6,4.

In de grote steden is de waardering iets minder: rapportcijfer 6. De middelgrote steden scoren met 6,7 het hoogst.

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners vooral zichzelf verantwoordelijk achten voor de leefbaarheid in een wijk. Gedragsverandering van omwonenden staat dan ook hoger op de wensenlijst dan meer groenvoorzieningen of beter woningonderhoud. De meerderheid van de ondervraagden vindt de technische staat van hun woning ook goed, evenals het uiterlijk van hun wijk en het voorzieningenniveau.

De sociale veiligheid krijgt minder waardering, al geeft bijna de helft van de bewoners hiervoor toch nog een voldoende. De buurt is onveilig, zo vindt 22 procent. In buurten met veel drugsoverlast, waar bewoners zelf niets aan ke doen, moeten verhuurders en overheid snel maatregelen nemen. Goedwillende mensen mogen dan ook niet aan hun lot worden overgelaten, aldus de Woonbond in een toelichting op het onderzoek.

Reageer op dit artikel