nieuws

Wijzigingen in uitkeringen uit Gemeentefonds

bouwbreed Premium

De gemeenten in Nederland krijgen volgend jaar te maken met de nieuwe Financiele-verhoudingswet (nFvw), die al door de Tweede Kamer is aanvaard. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.

Gemeenten ke door de maatregelen te maken krijgen met herverdelingseffecten. Sommige krijgen wat meer, andere minder. Het kabinet t wel dat de beoogde nFvw en de decentralisatie van de huisvesting onderwijs ingrijpend zijn. In de Memorie van Toelichting schrijft het kabinet echter er vertrouwen in te hebben dat de gemeenten het wel rooien.

Volgens het kabinet was de huidige Financiele-verhoudingswet uit 1984 onvoldoende toegesneden op de verschillen in sociale structuur en centrumfunctie tussen de verschillende gemeenten. Voor alle gemeenten samen heeft het kabinet in 1997 ruim 20 miljard gulden beschikbaar. Dat is ruim 1,7 miljard meer dan dit jaar.

Voor de decentralisatie huisvesting onderwijs wordt een bedrag van 1,7 miljard overgeheveld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar het Gemeentefonds.

Reageer op dit artikel