nieuws

Weinig alternatieven voor de winning van industriezand

bouwbreed

Er zijn weinig alternatieven voor de winning van zand voor beton, metselmortel, asfalt en kalkzandsteen. Per jaar kan niet meer dan 1,4 tot 1,9 van de totaal 32 miljoen ton zand vervangen worden door gerecycled of uit groevensteen gewonnen materiaal. Het heeft geen zin om te doen alsof er meer mogelijk is.

Dat was de strekking van de persconferentie, gegeven door de Stichting Zand, voorafgaand aan de workshop over alternatieven voor zand, gehouden door de Provincie Zuid-Holland. De Stichting Zand behartigt de gemeenschappelijke belangen van negen producenten van per schip afgevoerd industriezand. Zij hebben Intron, instituut voor materiaal- en milieuonderzoek BV te Houten, een onderzoek laten doen naar de alternatieven voor de winning van industriezand. Uit dat onderzoek blijkt, dat er niet veel reele alternatieven zijn. “Er zit een groot gat tussen de inschatting door de overheid en de echte inzet van alternatieven”, aldus drs. F. Fokke, voorzitter van de Stichting Zand. Het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen noemt 2,9 miljoen ton voor het jaar 2000, terwijl in werkelijkheid op het moment niet meer dan 0,3 miljoen ton per jaar wordt geproduceerd.

Roze verkleuring

De voornaamste reden dat er niet meer alternatieven mogelijk zijn is een technische. Om beton en metselmortel van goede kwaliteit te maken is een bepaalde korrelopbouw noodzakelijk. Er wordt al fijn zand in beton verwerkt, maar alleen samen met grovere fracties. Met zeezand van het Nederlands continentaal plat is het niet mogelijk om goed beton te maken. Het materiaal is te fijn en zou daarom eerst gemengd moeten worden. Het is de vraag of dat verstandig is. Zeezand en brekerzand zijn wel te gebruiken bij de productie van kalkzandsteen, hoewel brekerzand een roze verkleuring geeft, die mogelijk niet door de markt wordt geaccepteerd. Alleen minder bouwen of nieuwe technieken en producten ontwikkelen op basis van de alternatieven ke leiden tot een vermindering van de huidige zandwinning.

Workshop Zuid-Holland

Het zoeken naar alternatieven voor industriezand wordt niet ingegeven door een tekort. Er is genoeg voor duizenden jaren, ongelijkmatig verdeeld over de provincies. De Provincie Zuid-Holland vindt echter dat er minder zand gewonnen moet worden en dat de alternatieven onvoldoende zijn onderzocht. “De discussie gaat erover, of we het beschikbare zand wel of niet uit de gaten halen. Volgens het rapport van Intron zijn er niet veel alternatieven. De zandwinning kan slechts in beperkte mate worden vervangen”, aldus Fokke.

De problematiek van de alternatieven voor de zandwinning stond centraal op de workshop, die werd gehouden door de Provincie Zuid-Holland. Daar werd gediscussieerd op basis van een aantal onderzoeken naar de winning en het gebruik van alternatieve materialen in beton en metselmortel. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog geen informatie over de resultaten van deze workshop beschikbaar.

Reageer op dit artikel