nieuws

Wegenbouwer: ‘slachtoffer van wilde verhalen’

bouwbreed

“Ik weet helemaal niets. Ik denk dat de journalist in kwestie gewoon wilde scoren. Zijn verhalen zijn een eigen leven gaan leiden en het gemeentebestuur van Valkenburg trekt nu zijn conclusies. Maar de volgende keer worden we heus wel weer uitgenodigd”, aldus de heer Oosterhof van Rapid Asfalt in Nieuwegein.

De wegenbouwer reageert met deze woorden op het besluit van het college van B en W om de aanbesteding van een verhardingsbestek te annuleren, wegens het “vermoeden van een strafbaar feit”. Samen met de bedrijven Versluys uit Roermond, Janssen en De Jong uit Horst, Vissers Wegenbouw Maastricht en Baars uit Landgraaf wordt Rapid Asfalt verdacht van het maken van onderlinge prijsafspraken voor dit werk.

Met elkaar zou zijn afgesproken dat Baars met een bedrag van f. 135.000 de laagste inschrijver zou worden. Dit althans meldde een dag na de aanbesteding het regionale dagblad ‘de Limburger’. De afgesproken prijzen waren door de journalist voor de aanbesteding bij een notaris beschreven. De Limburger heeft dit aan de Valkenburgse burgemeester drs. C.A.C.M. Nuytens laten zien. Deze besloot vervolgens de opdracht uit te stellen en heeft de kwestie aan justitie in Maastricht gemeld.

Volgens plaatsvervangend hoofdofficier mr. H. Vos gaat Justitie Maastricht een strafrechtelijk onderzoek instellen.

De gang van zaken heeft in het Limburgse tot zoveel commotie geleid dat B en W nu hebben besloten de gegunde opdracht aan Baars in te trekken. Burgemeester Nuytens in een persverklaring: “Wij ke de artikelen niet naast ons neerleggen. Wij ke en willen ons geen enkele twijfel veroorloven met betrekking tot de wijze van aanbesteding van werken, in welke vorm dan ook. De affaires, zoals ze zich in Nederland met aanbestedingen voordoen, zijn aan Valkenburg aan de Geul altijd voorbijgegaan en wij willen dat zo houden. Valkenburg aan de Geul is altijd clean geweest en wenst dat ook te blijven. Wij hanteren strikte aanbestedingsprocedures, wie daar niet aan voldoet, doet niet mee.”

Vermoeden

Burgemeester en Wethouders zeggen verder op basis van krantenartikelen en “nader verkregen” informatie te moeten concluderen dat er sprake is van een “vermoeden” van een strafbaar feit. “Niets meer en niets minder.”

Echter voor het gemeentebestuur voldoende om de aanbesteding te annuleren en het bestek uit de markt te nemen. “Wij mogen er immers van uitgaan dat een prijsaanbieding in concurrentie te stand komt. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen we de meest dringende en noodzakelijke werken door derden uit laten voeren.”

Wilde verhalen

Wegenbouwbedrijf Baars aan wie het werk was gegund wilde op de besluiten van het gemeentebestuur niet reageren. Oosterhof zegt echter in een reactie het slachtoffer van “wilde verhalen” te zijn. Volgens de wegenbouwer is er niets aan de hand. “Ik heb vreselijke moeite met de verhalen. Ze zijn een eigen leven gaan leiden en komen van een journalist die kennelijk wil scoren.” Naar de uitkomsten van het justitieel onderzoek zegt Oosterhof niet bevreesd te zijn. “Ik wacht het wel af.”

Ook is de wegenbouwer niet bang dat zijn naam in het Limburgse door deze affaire te grabbel is gegooid. “We hebben een gesprek gehad met de burgemeester van Valkenburg en die heeft ons op het hart gedrukt dat we zeker niet zouden worden geboycot. Dus de volgende keer worden we weer gewoon voor een onderhandse aanbesteding uitgenodigd.”

Niet in de ban

Dit wordt door de Valkenburgse burgemeester bevestigd. “Wij zijn niet voornemens de betrokken aannemers op wat voor wijze dan ook te boycotten of in de ban te doen. Zij zijn voor ons onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. De betrokken aannemers blijven wat ons betreft behoren tot de potentiele uitvoerders van gemeentelijke bestekken. Mocht echter op basis van een rechterlijk oordeel schuld worden aangetoond, dan zullen wij ons nader beraden op de dan te ondernemen stappen. Maar dan is er sprake van een geheel andere situatie.”

Reageer op dit artikel