nieuws

Waterwinbedrijf onderzoekt infiltratie onder klei en veen

bouwbreed Premium

De NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) is begonnen met een tweede fase in het praktijkonderzoek naar de techniek voor winnen van water door middel van diepinfiltratie. In Nieuwegein zijn daartoe twee proefinstallaties in gebruik genomen.

De tweede fase van het praktijkonderzoek bestaat uit een infiltratie- en een voorzuiveringsproef. De proeven worden gedaan op het terrein van de

NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WKR). Op een diepte van 95 tot 130 m wordt een permanente stroom water van 35 m3 per uur door buizen de grond in gepompt. Dezelfde hoeveelheid wordt ook weer opgepompt.

Omdat evenveel water wordt opgepompt als er wordt ingebracht heeft de waterwintechniek van infiltratie geen negatieve effecten zoals verdroging of zettingen.

Beperkingen

Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de infiltratietechniek in de grondslag bij Nieuwegein. Het water wordt geinjecteerd in een zandlaag met daarboven klei- en veenlagen.

In de bodem zal door de infiltratie en extractie op een andere plaats sprake zijn van een verloop in de druk van het water. Bezien moet worden welke beperkingen eventueel voortvloeien uit de aanwezigheid van klei en veen boven de zandlaag. Voorkomen moet worden dat het geinfiltreerde water zich niet door deze lagen een weg naar boven kan banen. Uiteraard wordt ook onderzocht welke invloed het verblijf in de bodem heeft op de kwaliteit van het geinfiltreerde water.

Bestaande locaties

De eerste fase van het praktijkonderzoek diepinfiltratie is uitgevoerd op het terrein van zuiveringsstation De steeg in Langerak. In de jaren 1994 en 1995 werd daar voorgezuiverd water geinjecteerd.

Als de proeven van de tweede fase van het praktijkonderzoek naar wens verlopen, verwacht WZHO dat de diepinfiltratietechniek in de eerste decennia van de volgende eeuw op bestaande productielocaties in het voorzieningsgebied kan worden toegepast.

Reageer op dit artikel