nieuws

Warmtepompen raken in een stroomversnelling

bouwbreed

Door diverse recente markt- en technologie-ontwikkelingen is de invoering van de warmtepomp in de woningbouw en industrie in een stroomversnelling geraakt. Dat is het hoofdmotief van een symposium op woensdag 23 en donderdag 24 oktober.

Het symposium wordt gehouden in de Nieuwe Buitensocieteit te Zwolle. TNO en Novem maken duidelijk waarin de stroomversnelling van het invoeren van warmtepompen in Nederland tot uitdrukking komt. Succesvolle toepassingen in de chemie, de zuivelindustrie en dergelijke, maar ook in nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw zullen worden toegelicht. Tevens worden de technische en economische aspecten van de pompen in de gebouwde omgeving behandeld. Nieuwe veelbelovende technieken zullen worden belicht op basis van de nieuwste onderzoekresultaten.

Het programma valt in twee delen uiteen, doch vormt toch een geheel, door de integrale opzet van de algemeen geldende ontwikkelingen. Op 23 oktober gaat het symposium over de ‘Industriele warmtepompen in stroomversnelling’ en op 24 oktober over ‘Warmtepompen in de bouw in stroomversnelling’. De warmtepomp blijkt uit onderzoeken en poen van TNO en Novem een reele energiebesparingsoptie, zowel in de woning- als utiliteitsbouw.

Deelnemers ke in drie zalen die voordrachten volgen, die hun grootste interesse hebben. Voorts is er een ‘infomarkt’ waarop instellingen en bedrijven hun nieuwste activiteiten presenteren op het gebied van warmtepompontwikkelingen.

Nederland is nog een achtergebleven gebied als het om grootschalige toepassing van warmtepompen gaat. Dat heeft mede te maken met de aard van de Nederlandse bouw en de bevolkingsdichtheid. Landen als Zweden en Japan lenen zich meer voor grootschalige toepassing van deze pompen.

Nadere informatie over de symposia is in te winnen bij Quint en Partners BV te Apeldoorn, telefoon 055-578 66 40, fax 055-578 56 83.

Reageer op dit artikel