nieuws

Vraag en aanbod tropisch hout beter afstemmen

bouwbreed Premium

Op initiatief van Icco, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, komen eind september in Rabaul in Papua Nieuw Guinea ongeveer veertig organisaties bijeen om samen met enkele houthandelaren de vraag en aanbod van tropisch hardhout beter op elkaar af te stemmen.

Niet alleen zijn de lokale organisaties uit Papua Nieuw Guinea en de Pacific hier vertegenwoordigd, maar ook belanghebbenden uit Australie en de Filippijnen, India, Kameroen, Brazilie en Suriname. Een aantal van de Icco partnerorganisaties heeft reeds ruime ervaring opgedaan met duurzame houtproductie. Uitwisseling van ervaringen en samenwerking zullen dan ook een centrale plaats innemen op de consultatie.

In Nederland en Europa neemt de interesse voor duurzaam geproduceerd (hard)hout sterk toe. Het is daarom volgens Icco van het grootste belang, dat de tot nu toe veelal kleinschalige poen van duurzame houtproductie vaste voet aan de grond krijgen en een betere aansluiting vinden bij de Nederlandse en Europese houtmarkt. Zaken als vergroting van de beschikbare volumes en een verbetering van de kwaliteit en maatvoering van het hout zijn onderwerp van gesprek.

Het is tevens van belang voor de Europese consument, de architect en de bouwondernemers dat de duurzame houtproducten als zodanig goed herkenbaar zijn. Om verwarring te voorkomen pleit Icco voor de erkenning van een keurmerk. Volgens Icco komt het FSC (Forest Stewardship Council) hiervoor het meest in aanmerking, omdat deze organisatie geheel is toegerust voor het certificeren van duurzaam geproduceerd hout.

De resultaten van de ‘eco-hout’ consultatie wordt in october in Nederland gepresenteerd door Sam Patavaqara van de Solomon eilanden en Max Henderson uit Papua Nieuw Guinea. Beide vertegenwoordigen een partnerorganisatie van Icco, die zich intensief bezighoudt met kleinschalige duurzame houtproductie gericht op lokale gemeenschappen.

Reageer op dit artikel