nieuws

‘Vondelpark zakt jaarlijks een tot drie centimeter’

bouwbreed

De komende vijftig jaar is f. 21 miljoen nodig om te voorkomen dat het Vondelpark in de grond zakt. Jaarlijks zinkt het park gemiddeld tussen 1 en 3 centimeter. In het ergste geval zou het park over een periode van vijftig jaar anderhalve meter ke verzakken. Het geld moet komen van gemeente, fondsen en sponsors. Onder het motto ‘Laat het Vondelpark niet zakken’, voert de stichting Vondelparkfonds tijdens Open Monumentendag op 14 september actie voor het enige stadspark in Nederland dat prijkt op de Rijksmonumentenlijst.

Belangstellenden ke zich die dag inschrijven als donateur, of een object in het langzaam verzakkende park adopteren. De actie heeft plaats om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een restauratie. De kostbare ingreep moet een einde maken aan de eindeloze reeks van tijdelijke oplap-operaties. In totaal onderging het Vondelpark al elf renovaties.

De ondergrond van het Vondelpark bestaat uit waterige veenpolder waardoor het terrein in de grond zinkt en er voortdurend wateroverlast is. Volgens Henk van de Velden van stadsdeel Zuid hoeft dit niet te betekenen dat het park uiteindelijk geheel wordt verzwolgen.

“Op dit moment zakt het park een tot drie centimeter per jaar, maar dat wil niet zeggen dat deze tendens zich voortzet. Het is heel goed mogelijk dat het proces op den duur wordt vertraagd”, aldus Van de Velden.

Door greppels te maken aan de rand van het park, het ophogen van paden, ligweiden en speelplaatsen en het aanbrengen van een hoeveelheid stabiele grond rond de wortels van alle bomen, hoopt het Amsterdamse stadsdeelbestuur Zuid aan de teloorgang een halt toe te roepen.

Afgraven veengrond

“We nemen een proef met grondwisseling”, licht Van de Velden toe. “Daarbij wordt de bestaande veenlaag met 2,5 meter afgegraven en vervangen door nieuwe grond. Vervolgens worden er nieuwe bomen geplant, die dan langer leven dan de bomen die er nu staan”.

Als de proef slaagt moeten 1500 bomen worden vernieuwd. Dit gebeurt in een periode van 50 tot 100 jaar. Van de Velden: “Pas als de bomen afsterven wordt de grond gewisseld. We werken in clusters van circa tien bomen, vandaar dat het zo lang duurt. Het is de bedoeling dat door de grondwisseling de levensduur van de bomen verdubbeld wordt. Nu leven ze zo’n 35 jaar, in de toekomst circa 75 jaar.”

‘Adopteer een boom’

Voor het ophogen van de paden wordt piepschuim gebruikt. Het materiaal wordt onder de paden aangebracht waardoor ze op het schuim ‘drijven’. De kosten hiervan zijn extreem hoog, aldus Van de Velden namelijk f. 292.000 per jaar, terwijl de grondwisseling jaarlijks f. 216.000 kost.

Jaarlijks stort de gemeente uit de stadsdeelbegroting f. 250.000 in een fonds ten behoeve van de reconstructie van het Vondelpark Bovendien is in 1997 f. 1,5 miljoen beschikbaar in het kader van het Investeringsprogramma Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. Daarna is uit deze pot jaarlijks f. 1 miljoen beschikbaar. Ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg is om een bijdrage gevraagd, maar hoeveel dit oplevert is vooralsnog onduidelijk.

Het is de bedoeling om elk jaar f. 750.000 van sponsors te krijgen. Het stadsdeel hoopt vooral op giften uit het bedrijfsleven, maar ook particulieren ke bijdragen. Bedrijven en particulieren ke een boom, eiland, een paar struiken of iets anders adopteren.

Als tegenprestatie krijgen ze een ingelijste foto van het geadopteerde object. Donateurs krijgen een plattegrond uit 1864 van de Vondelparkarchtiecten J.D. en L.P. Zocher en een T-shirt met de slogan ‘Laat het Vondelpark niet zakken’.

Grondwisseling en nieuwe bomen mogelijk de oplossing

Reageer op dit artikel