nieuws

Vlaamse managersopleiding heeft Europees karakter

bouwbreed Premium

De Vlaamse Ingenieurskamer (VIK), de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, het De Nayer Instituut (DNI), leiden sinds drie jaar ervaren aannemers en pas afgestudeerde ingenieurs op tot ‘Master in Bouwmanagement’. De deeltijd opleiding duurt een jaar en bestaat uit veertien modulen op het gebied van onder meer commercieel beleid, milieu, logistiek en juridische zaken. Vanwege het Europese karakter van de leergang staat deze open voor Nederlandse belangstellenden.

Vijf jaar geleden nam Carlo Jansen van de Vlaamse Ingenieurskamer het initiatief tot het opzetten van een opleiding voor managers van Belgische bouwbedrijven. “De Vlaamse ingenieurs zijn technisch goed onderlegd, maar hebben te weinig managementervaring”, vertelt Jansen. “Het resultaat is dat te veel van onze aannemersbedrijven zijn overgenomen door buitenlandse ondernemingen. Door onze eigen managers professioneler te maken willen we dit voorkomen. We willen de ‘beslissingsmacht’ binnen onze aannemersbedrijven verankeren.”

Niet alleen de aannemers hebben soms te weinig ervaring met leidinggeven. Ook pas afgestudeerde ingenieurs worden met dit probleem geconfronteerd. In Belgie zijn net als in Nederland twee soorten ingenieursopleidingen. Ze worden gegeven aan universiteiten en hogescholen.

“In deze opleidingen is nauwelijks ruimte voor praktijkervaring”, legt Jansen uit. “Pas afgestudeerde ingenieurs zijn vooral technisch geschoold, maar hoe je bijvoorbeeld moet omgaan met opdrachtgevers wordt niet geleerd. Ook aan kennis over financiele en juridische zaken is vaak een gebrek. In de opleiding bouwmanagement wordt hierop ingegaan. Zo ke we dat gemis aan kennis aanvullen. De afgestudeerden van onze opleiding vinden makkelijker een baan.”

Ervaring is nodig

De opleiding richt zich overigens niet specifiek op pas afgestudeerde ingenieurs. De cursisten moeten bij voorkeur ruime ervaring hebben in een bouwbedrijf. “Die ervaring heb je eigenlijk nodig om de lesstof goed te ke begrijpen. Jonge mensen zonder ervaring slaan soms op tilt als ze zien wat er allemaal komt kijken bij een bouwpo”, aldus Jansen.

De opleiding richt zich op mensen die een hoge functie bekleden. Lager kader leidinggevenden worden in principe niet toegelaten omdat hun kennis en ervaring niet voldoende aansluiten op het niveau van de opleiding. Een groot voordeel van cursisten die de praktijk terdege kennen, is bovendien dat ze van elkaar ke leren. De ene aannemer pakt een probleem anders aan dan de andere.

Examen

Wie aan de opleiding wil deelnemen moet bij zijn aanmelding een curriculum vitae meesturen waaruit zijn ervaring of opleiding blijkt. Het merendeel van de deelnemers, ongeveer 60 procent, heeft een opleiding tot ingenieur gevolgd. De overigen hebben hun kennis in de praktijk opgedaan. Ze zijn in bijvoorbeeld een middenkader functie begonnen en hebben zich in de loop der jaren opgewerkt. Een klein aantal deelnemers is jaren geleden voorzichzelf begonnen met een eenmansbedrijfje dat uitgroeide tot een onderneming met tientallen medewerkers.

De opleiding bouwmanagement trok het eerste jaar 45 deelnemers, het tweede jaar deden er 35 mensen aan mee en voor het komende studiejaar hebben zich 40 belangstellenden ingeschreven. De opleiding bestaat uit veertien modulen. Omdat in deze modulen niet alleen wordt ingegaan op typisch Vlaamse problemen, maar ook op zaken die in heel Europa spelen is de cursus ook geschikt voor Nederlandse aannemers. De lessen vinden plaats op vrijdagavond en zaterdagochtend. Enkele keren wordt een hele zaterdag lesgegeven.

De lessen worden gegeven in het De Nayer Instituut. Het is mogelijk om hier te overnachten. De opleiding wordt afgesloten met een examen waarbij de deelnemers een case moeten oplossen en vragen moeten beantwoorden. Hierbij mogen ze drie vragen kiezen uit een serie van twintig. De gekozen vragen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijksituatie waarin de examinant werkt.

Voor informatie over de opleiding kan contact worden opgenomen met de Vlaamse Ingenieurskamer. Telefoon: +00 32 160 070.

Reageer op dit artikel