nieuws

Verzet tegen kleiwinning Koramic in Palmerswaard

bouwbreed

Voormalig lid van Provinciale Staten van Utrecht, M.J.D. van Dam (CDA) uit Rhenen, overlaadde tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag het huidige college van GS van Utrecht met verwijten. GS zouden in een kwestie rond een stuk land achter zijn woning aan de Utrechtsestraatweg hebben “gehandeld in strijd met eerdere toezeggingen” en zich schuldig hebben gemaakt aan “onbehoorlijk bestuur”.

GS verleenden Koramic Over Betuwe BV vorig jaar een vergunning om nog eens vijf jaar lang klei te winnen op het bewuste perceel. Van Dam wil dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vergunning vernietigt.

Al tientallen jaren wordt er in de Palmerswaard achter de woning van Van Dam klei gewonnen. Gedurende die jaren werd de wetgeving steeds strenger. Vorig jaar liep een voor het gebied afgegeven ontgrondingsvergunning af. Van Dam heeft zich door de jaren heen steeds verzet tegen de kleiwinningen. Hij wil dat de gronden een agrarische bestemming blijven hebben. Vorig jaar leek het gedaan te zijn met de kleiwinning. Sterker nog: volgens hem is toegezegd dat het afgelopen zou zijn.

Koramic, de huidige eigenaar van de gronden, diende echter een verzoek in bij GS van Utrecht om de ontgrondingsvergunning te verlengen. Koramic voerde aan dat het buiten haar schuld allemaal langer is gaan duren in de Palmerswaard. In het verleden bepaalde de overheden dat de klei-afgravingen teniet gedaan moesten worden door opvulling met baggerslib. Omdat slib vaak vervuild is, wil men dat niet meer hebben. Daardoor zou de kleiwinning ook stil zijn komen te liggen.

Schaars goed

Voorts is door Koramic aangevoerd dat er een belangrijk economisch belang op het spel staat. Door de vele dijkverzwaringen de laatste jaren is klei schaars geworden. Het winrecht voor klei doet nu ongeveer f. 8 per kubieke meter. Op de gronden van Koramic in de Palmerswaard ligt nog zo’n 150.000 kubieke meter winbare klei, hetgeen een waarde vertegenwoordigt van ongeveer f. 1,2 miljoen. Dat zou voor het bedrijf “van levensbelang” zijn.

GS gingen overstag en verleenden het bedrijf de gevraagde vergunning voor een periode van vijf jaar. Daaraan werd de voorwaarde gekoppeld dat ter plaatse in de toekomst de natuur moet worden ontwikkeld.

Van Dam verwacht dat de winning nog eens vijf jaar extra overlast betekent. Milieuactivisten uit de buurt zijn dat eveneens van mening. Zij willen dat nu reeds ter plaatse met natuurontwikkeling wordt begonnen. Over een week of zes zal blijken of de rechters van de Raad van State de vergunning van Koramic goed- of afkeuren.

Reageer op dit artikel