nieuws

Verplaatsing Minor- complex in Nuth aanzienlijk vertraagd

bouwbreed Premium

Het verplaatsen van het Minor-sportcomplex naar de Eykenderweg en omgeving in Nuth loopt enkele jaren vertraging op. Hoofdoorzaak is het niet vlotten met de grondverwerving, er is ruim 6 ha nodig. Binnenkort begint de gemeente met de onteigeningsprocedure.

De locatie van het huidige sportcomplex is bestemd voor de bouw van honderden woningen. Volgens wethouder F. Lenoir heeft Nuth pas 2,5 ha grond in en buiten het plangebied ke aankopen. Een gedeelte hiervan ligt buiten de plangrens en is bedoeld als vervangende grond voor agrariers die hun grond wel willen verkopen. Een ander deel van het resterend gebied is in handen van een poontwikkelaar.

De overige eigenaren waarmee de gemeente Nuth onderhandelingen voert weigeren de grond af te staan voor het gemeentelijk bod van f. 12,50 per vierkante meter; poontwikkelaars bieden meer. Burgemeester Coenen-Vaessen: “Veel meer. Nuth kan en mag niet meer betalen.”

De burgemeester betreurt het dat het voorkeursrecht voor het verwerven van gronden, dat nu alleen van toepassing is voor gemeenten met Vinex-poen, niet geldt voor alle gemeenten. “Dan waren er geen problemen met de grondverwerving aan de Eykenderweg die de gemeente handenvol geld kost.”

Reageer op dit artikel