nieuws

Vernieuwing van Zeeuwse steden en dorpen loopt af

bouwbreed

De provincie Zeeland heeft negentien van de dertig ingediende poen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing met een subsidie van in totaal f. 4 miljoen gehonoreerd. De bijdrage voor 1997 uit het provinciale fonds, wordt door GS bestempeld als “een belangrijke aanjaagfunctie” omdat blijkt dat op elke provinciale gulden er vier uit andere middelen ten behoeve van stads- en dorpsvernieuwing worden uitgegeven.

Gerrit van Oosten

Dat die aanpak inderdaad vruchten afwerpt blijkt onder andere uit de constatering in het Verdeelplan 1997 “dat in enkele gemeenten de stads- en dorpsvernieuwing zo goed als afgerond is”.

Ook uit het feit dat er van de f. 65 miljoen, die door het rijk aan de provincie Zeeland voor dit doel is toegezegd voor de periode 1994-2005, er in de jaren 1994 tot en met 1997 al circa f. 36 miljoen zal zijn uitbetaald, moet worden afgeleid dat er voortvarend wordt gewerkt.

Maar ook constateren GS dat als gevolg hiervan de beschikbare budgetten voor de komende jaren scherp zullen dalen. Of het zou moeten zijn dat de discussie over de nota Belstato (Beleid Stadsvernieuwing in de Toekomst), die volgend jaar in de Tweede Kamer zal worden gehouden, meer rijksgeld zal opleveren.

Bij de vaststelling van de bedragen is er van uit gegaan dat de per 1 januari te vormen gemeente Schouwen-Duiveland niet meer door de provincie als budgethouder subsidie zal ontvangen, maar rechtstreeks van het rijk gelden krijgt voor activiteiten in Bruinisse, Duiveland, Brouwershaven, Middenschouwen en Westerschouwen.

Bedrijfsverplaatsingen

De gemeente Axel krijgt voor de tweede maal een bijdrage voor de herinrichting van het voormalige spoorwegtrace, terwijl een nog nader vast te stellen bedrag is toegezegd voor de herbouw van betonwijk-west. Het betreft hier de sloop van 246 huurwoningen van de Regionale Zeeuws-Vlaamse Woningbouwvereniging en nieuwbouw van 100 huurwoningen, 40 woningen in de vrije sector en 61 aanleunwoningen. Ook de verplaatsing van het aannemingsbedrijf Lensen in deze gemeente komt voor een bijdrage in aanmerking.

In Hulst gaat het om de woning en timmerwerkplaats van aannemingsbedrijf Valke, die plaats moeten maken voor de bouw van twaalf appartementen, tien woningen en een supermarkt.

Terneuzen krijgt nog ruim f. 332.000 voor de laatste fases van de herinrichting van het Arsenaal-gebied.

De gemeente Goes mag rekenen op f. 267.000 als bijdrage om een projectontwikkelaar over de streep te trekken voor de herinrichting van de Van der Spiegelstraat. Hier komt onder andere een parkeergarage en wordt een verkeersrotonde aangelegd.

De gemeente Borsele krijgt een over twee jaar te spreiden bedrag van f. 756.000 om verschillende bedrijven te ke verplaatsen. Ook Noord-Beveland krijgt een subsidie ten behoeve van bedrijfsverplaatsing.

In Oostburg moet het bouwbedrijf Brugge worden verplaatst. Het vrijkomende perceel wordt met woningbouw ingevuld. Provinciale bijdrage: f. 56.655. Voor verplaatsing van een transportbedrijf in deze gemeente wordt f. 108.700 beschikbaar gesteld.

Op het eiland Tholen gaat het om een verplaatsing van een garagebedrijf en transportbedrijf in Poortvliet en een slopersbedrijf in St. Annaland.

De gemeente Domburg krijgt nog een bijdrage voor de reconstructie van de Molenweg en de Singel. In Veere kan worden gewerkt aan de herinrichting van de Oudestraat en Westkapelle kan de herinrichting van de Markt ter hand nemen.

In Colijnsplaat kan de verwerving en sloop van een aantal panden ter hand worden genomen, alsmede de bouw van zes woningen op de vrijkomende percelen.

Doorsleutelen?

Overigens merken GS van Zeeland nog op dat een aantal gemeenten de ten behoeve van particuliere woningverbetering doorgesluisde gelden onvoldoende voor dit doel hebben besteed. Daarom zal nagedacht worden over de vraag of de jaarlijkse ‘doorsleuteling van gelden’ zoals dat wordt genoemd, in de

Reageer op dit artikel