nieuws

Verbeteren waterafvoer Geul

bouwbreed

vergt 30.000 m3

grondverzet

Om in het kerkdorp Schin op Geul wateroverlast te voorkomen moet de bedding van de rivier de Geul op verschillende plaatsen worden vergroot door in totaal 30.000 m3 grond af te graven. De licht vervuilde grond mag worden gebruikt binnen het stroomgebied van de Geul. Samen met de gemeente Valkenburg zijn daarvoor twee locaties aangewezen waar de grond wordt ingepast in het landschap.

Alvorens met het werk kan worden aangevangen moet nog een aantal procedures doorlopen worden, waarna de openbare aanbesteding kan plaatsvinden. De bedoeling is dat de afvoer van circa 25 m3 water per seconde, op de plekken die overstromingsgevaar opleveren, verhoogd wordt naar 60 m3 per seconde. Het plan is van Heidemij Advies in Maastricht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels