nieuws

Veel interesse voor voorbeeldpoen duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

Het minimumniveau van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen kan ruimschoots worden overschreden. Dat concluderen de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) uit de meer dan 200 poen die zijn aangemeld als Voorbeeldpo Duurzaam en Energiezuinig Bouwen.

De kwaliteit van de ingediende plannen is volgens SEV en Novem opvallend hoog. Bij de ingediende 151 woningbouw- en 59 utiliteitsbouwpoen is bijvoorbeeld een energieprestatiecoefficient van 1,0 geen uitzondering.

De SEV en de Novem zullen in oktober uit de aanmeldingen een keuze maken, waarna de ministeries van VROM en Economische Zaken in december zullen beslissen welke poen het predikaat voorbeeldpo zullen krijgen.

Het doel van de exercitie is te laten zien welke niveau van duurzaam en energiezuinig bouwen op dit moment haalbaar is.

Voor de voorbeeldpoen hebben VROM en EZ een stimuleringspremie van f. 12 miljoen beschikbaar gesteld.

Reageer op dit artikel