nieuws

Veel interesse voor cascohuur

bouwbreed Premium

De huurders van de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten hebben massaal gereageerd op de mogelijkheid het casco van hun huis te huren en het interieur te kopen. Van de 11.000 huurders die werden aangeschreven, vroegen 2350 om informatie. De meerderheid van de belangstellenden overweegt serieus een ‘cascohuurcontract’ af te sluiten. Dit is gisteren bekend gemaakt door W. van Leeuwen, de directeur van het NCIV.

Niet bekend

Ook staatssecretaris Tommel was enthousiast over de mogelijkheden van cascohuur. Als voordelen van deze huurvorm noemde hij onder meer dat het onderhoud van het casco gewaarborgd is omdat dit in handen blijft van de corporatie.

Bij cascohuur wordt de huurder eigenaar van de binnenkant van zijn woning. Wie een casco huurt krijgt een huurverlaging van circa 35 procent, maar moet een bedrag tussen f. 10.000 en f. 55.000 betalen voor de binnenkant van het pand. Voor dit bedrag moet een hypotheek worden afgesloten. De hypotheekrente hiervan is aftrekbaar, terwijl voor het gedeelte dat wordt gehuurd, huursubsidie kan worden verkregen. Indien de huurder/eigenaar wil verhuizen, verkoopt hij de binnenkant aan de corporatie. Deze kan het pand weer aanbieden in de vorm van cascohuur of kan de woning volledig verhuren. In principe worden bij terugverkoop investeringen die de huurder/koper heeft gedaan in verbouwingen doorberekend.

Voor de bewoner brengt het systeem als voordeel met zich mee dat hij lagere woonlasten heeft dan wanneer hij een woning koopt of huurt. Indien noodzakelijk is de koop-huurovereenkomst gemakkelijk terug te draaien naar een huurovereenkomst, zonder dat de bewoner hoeft te verhuizen. Een nadeel is daarentegen dat de bewoner slechts eigenaar is van een deel van de woning waardoor hij het pand niet vrij kan verkopen.

Voor de corporatie brengt het systeem als voordeel mee, dat de ‘koophuurder’ meer betrokken is bij zijn woning en deze beter zal onderhouden dan wanneer hij alleen een huis huurt. Een nadeel voor de corporatie is dat het mogelijk is dat in een complex zowel huur- als cascohuurwoningen ke zijn. Dit brengt de nodige administratieve rompslomp met zich mee waardoor de organisatie moet worden aangepast.

‘Volstrekt onbekend’

Cascohuur valt vooral in de smaak bij huurders met een jaarinkomen tussen f. 28.000 en f. 40.000, 30 procent van de reacties kwam uit deze groep. Ook van de huurders met een inkomen boven f. 52.000 per jaar toonde 30 procent interesse. Van de overige respondenten heeft 20 procent een jaarinkomen tussen f. 40.000 en f. 52.000, terwijl van de resterende 20 procent het inkomen onbekend is. De leeftijd van de potentiele cascohuurder ligt doorgaans tussen 30 en 55 jaar.

Het begrip cascohuur is overigens nog niet in heel Nederland ingeburgerd. Een woordvoerster van de gemeente Den Haag zegt dat nog niemand er ooit van gehoord heeft. Ook bij het Woningbedrijf Den Haag is de term cascohuur, “volstrekt onbekend”. In Rotterdam is de term wel bekend. Volgens D. Ouwerkerk van de Maaskoepel, een organisatie waarbij de Rotterdamse corporaties zijn aangesloten, is er echter nog geen sprake van dat ook in de Maasstad cascohuur wordt ingevoerd.

P. van Gool van de Rotterdamse corporatie Onze Woning zegt dat hij de mogelijkheden van cascohuur bestudeert. De vraag of en wanneer deze combinatie van kopen en huren wordt ingevoerd kan hij nog niet beantwoorden. Hij wijst het systeem niet bijvoorbaat van de hand.

Reageer op dit artikel