nieuws

Veel huishoudens verliezen recht op huursubsidie

bouwbreed

Als op 1 juli 1997 de nieuwe Huursubsidiewet in werking treedt, verliezen 100.000 huishoudens hun recht op individuele huursubsidie. Dit is het gevolg van een zeer forse aanscherping van de vermogenstoets in het huidige huursubsidiestelsel, zo verklaarde drs. P.W.A. Veld van het ministerie van VROM tegenover deze krant.

Met de maatregel wordt invulling gegeven aan het belangrijkste deel van de bezuiniging van f. 200 miljoen structureel op de IHS, die staatssecretaris Tommel in het verleden opgelegd heeft gekregen.

Het voorstel voor een nieuwe Huursubsidiewet, wat moet leiden tot een doelmatiger en eenvoudiger IHS-stelsel, ligt nog voor advies bij de Raad van State. Het ministerie van VROM hoopt dat nog in november de Tweede Kamer over de IHS-nieuwe-stijl kan worden geinformeerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels